ODRŽANO PREDAVANJE PRIMIJENJENA GENOMIKA U HRVATSKOJ, EU I SVIJETU

U utorak 16. travnja 2024. godine, u organizaciji Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva (HKLD) – Sekcija farmaceuta i medicinskih biokemičara i Hrvatske ljekarničke komore (HLJK) održano je predavanje “Primijenjena genomika u Hrvatskoj, EU i svijetu“, u Dvorani Margarita Peraica, Praška 6/II  u Zagrebu. Predavanje je održala prof. dr. sc. Jadranka Sertić, specijalistica medicinske biokemije. Predavanje je bodovano po pravilima Hrvatske liječničke, ljekarničke i komore medicinskih biokemičara.

Prof. Sertić je govorila o razvoju genomskih tehnologija koje omogućuju primjenu genomike u području biomedicine uključujući sve oblike zdravstvene skrbi, prevencije, dijagnostike i liječenja.

Molekularna dijagnostika nasljednih bolesti omogućuje u određenim bolestima usmjereno liječenje, genomsko profiliranje tumora i ciljanu terapiju, optimalno doziranje lijekova, utvrđivanje genomičkih biljega kao rizičnih čimbenika mnogih nasljednih bolesti.

Zbog svog dijagnostičkog i terapijskog značenja očekuje se da će genomska medicina dovesti do preobrazbe zdravstvene skrbi. Za sada je primijenjena genomika u Hrvatskoj ograničena na nekoliko središta koja dijelom surađuju sa laboratorijima u inozemstvu. Dio plana strategije razvoja primijenjene genomike uključuje upravljanje i zaštitu baza podataka i registre bolesnika u sklopu složenih dijagnostičkih i konzultacijskih usluga.

Zemlje EU-a i svijeta povezuju se radi digitalne transformacije zdravstvene skrbi uvođenjem novih tehnologija za sekvencioniranje nukleinskih kiselina i epigenomiku.

Etičke i pravne implikacije, poput zaštite osobnih podataka, sigurnosti pohranjenih podataka i jasna pravila vlasništva nad genetičkim podacima bitan su dio genomike. Dobrobiti primijenjene genomike su unapređenje personalizirane medicine, prevencija, rana dijagnoza i farmakološko, kirurško ili genetičko liječenje od rijetkih bolesti do zloćudnih i zaraznih bolesti.

Integracija znanosti i primijenjene genomike u zdravstvo promiče zdravstvenu skrb s racionalnim troškovima.

Jasna Ćurić, mag. pharm.,
predsjednica Sekcije farmaceuta i medicinskih biokemičara

 

 

No Comments

Post A Comment