Poštovani članovi i prijatelji HKLD-a! Sveti Ivan je u Prologu svoga...