UPRAVNI ODBOR

PREDSJEDNIK

Izv. prof. dr. sc. Rok Čivljak, dr. med.

DOPREDSJEDNICI

Prof. dr. sc. Ivica Grković, dr. med.
Dr. sc. Petar Bilić, dr. med.

TAJNICI

Ivan Bambir, dr. med.
Andrija Miculinić, dr. med.

RIZNIČAR

Dijana Krišto, dr. med.

REGIONALNI PREDSTAVNICI

Prof. dr. sc. Marica Miletić Medved, dr. med.
Prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med.
Danijela De Micheli Vitturi, dr. med.
Prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović, dr. med.

OSTALI ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica, dr. med.
Dr. sc. Zita Blažić Potočki, dr. med. dent.
Jasna Ćurić, mag. pharm.
Marko Skender, dr. med.

DUHOVNI ASISTENT

Prof. dr. sc. don Ivan Bodrožić

NADZORNI ODBOR

Prim. Ivan Barišić, dr. med.
Prim. dr. sc. Darko Richter, dr. med.
Davorka Rosić, dr. med.
Prof. dr. sc. Marija Žagar, dr. med.
Mirko Karačić, dr. med.

SUD ČASTI

Prim. dr. sc. Ružica Šmalcelj, dr. med.
Renata Glavina, mag. pharm.
Prim. Joško Kovač, dr. med.
Ružica Pavić-Kevrić, dr. med.
Mirjana Vrsalović, mag. pharm.

PREDSTAVNICI HKLD-a U FEAMC-u

Izv. prof. dr. sc. Rok Čivljak, dr. med.
Prof. dr. sc. Ivica Grković, dr. med.

SEKCIJE HKLD-A

SEKCIJA FARMACEUTA I MEDICINSKIH BIOKEMIČARA

Predsjednica Sekcije: Jasna Ćurić, mag. pharm.
Tajnica Sekcije: Marija Brajković, mag. pharm.

SEKCIJA DOKTORA DENTALNE MEDICINE

Predsjednik Sekcije: Izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, dr. med. dent.
Dopredsjednica Sekcije: Dr. sc. Zita Blažić Potočki, dr. med. dent.
Tajnik Sekcije: Doc. dr. sc. Josip Kranjčić, dr. med. dent.
Članovi upravnog odbora Sekcije:
Tomislav Katanec, dr. med. dent. i Ivan Matoš, dr. med. dent.

SEKCIJA ZA IZDAVAŠTVO

Predsjednica Sekcije: Dr. sc. Ivana Klinar, dr. med.
Tajnica Sekcije: Prof. dr. sc. Suzana Bukovski, dr. med.
V.d. glavnog urednika Glasnika: Izv. prof. dr. sc. Rok Čivljak, dr. med.
Glavni urednik web stranice: Mr. sc. Stjepan Katić, dipl. ing.

SEKCIJA MLADIH

Predsjednik Sekcije: Marko Skender, dr. med.
Tajnik Sekcije:

KARITATIVNA SEKCIJA

Predsjednica Sekcije: Matija Rimac, dr. med.

SEKCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Predsjednik Sekcije:
Tajnik Sekcije:

UREDNIŠTVO WEB STRANICE

Mr. sc. Stjepan Katić, dipl. ing. (glavni urednik)
Andrea Koščec, mag, pharm.
Ivan Pavao Gradiški, dr. med.
Marko Skender, dr. med.
Katarina Perić, mag. pharm.
Ivan Novak, dr. med.