PREDSJEDNIK

Izv. prof. dr. sc. Rok Čivljak, dr. med.

DOPREDSJEDNICI

Prof. dr. sc. Ivica Grković, dr. med.
Dr. sc. Petar Bilić, dr. med.

TAJNICI

Andrija Miculinić, dr. med.

Andrea Koščec, mag. pharm.

RIZNIČAR

Dijana Krišto, dr. med.

Dr. sc. Zita Blažić Potočki, dr. med. dent.

REGIONALNI PREDSTAVNICI

Mr. sc. Andrej Angelini, dr. med.
Prim. Ivan Barišić, dr. med.
Danijela De Micheli Vitturi, dr. med.
Doc. dr. sc. Melita Vukšić Polić, dr. med.

OSTALI ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Jasna Ćurić, mag. pharm.
Prim. dr. sc. Darko Richter, dr. med.
Marko Skender, dr. med.

Prim. Boris Ujević, dr. med.

Prof. dr. sc. Zora Zakanj, dr. med.

DUHOVNI ASISTENT

Prof. dr. sc. don Ivan Bodrožić

NADZORNI ODBOR

Prof. dr. sc. Marica Miletić Medved, dr. med.
Ružica Pavić-Kevrić, dr. med.
Prim. Davorka Rosić, dr. med.

Dražen Sačer, dr. med.
Prof. dr. sc. Marija Žagar, dr. med.

SUD ČASTI

Renata Glavina, mag. pharm.
Prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med.
Mirko Petrošević, dr. med.

Prim. dr. sc. Ružica Šmalcelj, dr. med.
Mirjana Vrsalović, mag. pharm.

 

UREDNIŠTVO WEB STRANICE

Mr. sc. Stjepan Katić, dipl. ing. (gl. urednik)

Andrea Koščec, mag, pharm.

Ivan Pavao Gradiški, dr. med.

Marko Skender, dr. med.

Katarina Perić, mag. pharm.

Ivan Novak, dr. med.