Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva

Journal of the Croatian Catholic Medical Society

Glasnik HKLD

ISSN 1330-657X

O ČASOPISU

Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva (Glasnik HKLD) službeno je glasilo istoimene udruge i časopis u kojemu se objavljuju stručni radovi biomedicinske, ali i medicinsko-etičke i društveno-humanističke tematike, kao i tekstovi koji se tiču života HKLD-a, Katoličke crkve i društvenih zbivanja u Hrvatskoj i svijetu. Pokrenut je 1991. godine i izlazi četiri puta godišnje, a dostavlja se na adrese članova, strukovnih udruga i institucija od posebnog interesa u domovini i inozemstvu. U kreiranju sadržaja Glasnika HKLD sudjeluju članovi Uredničkog odbora i Izdavačkog savjeta kao i veliki broj stručnih suradnika – doktora medicine i dentalne medicine, magistara farmacije i biokemije, medicinskih sestara, psihologa, socijalnih radnika, teologa, filozofa i drugih suradnika.

Glavni i odgovorni urednik / Editor in Chief

Rok Čivljak

Urednički odbor / Editorial Board

Ivan Bodrožić (Split), Rok Čivljak (Zagreb), Danica Galešić Ljubanović (Zagreb), Ivica Grković (Split), Stjepan Katić (Zagreb), Ivana Klinar (Zagreb), Marko Skender (Zagreb)

Izdavački savjet / Advisory Council

Petar Bilić (Zagreb), Suzana Bukovski (Zagreb), Marta Čivljak (Zagreb), Ivan Ćelić (Zagreb), Jasna Ćurić (Zagreb), Danijela de Micheli Vitturi (Split), Vlatko Grković (Zadar), Andrea Koščec (Zagreb), Natalia Kučić (Rijeka), Rožica Lončarić Krnjak (Zagreb), Vesna Lukinović-Škudar (Zagreb), Ivan Novak (Zagreb), Biserka Perković (Šibenik), Ana Petrić (Zadar), Mirko Petrošević (Đakovo), Gordana Rašić (Zagreb), Darko Richter (Zagreb), Ivan Školka (Osijek), Žarko Šperanda (Požega), Marija Žagar (Zagreb)

Tehnička urednica

Alma Šimunec-Jović

Adresa uredništva / Address

Glasnik HKLD
Praška 6/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel/fax: 01 4817537
E-mail: glasnik@hkld.hr

 

UPUTE ZA AUTORE PREUZMITE OVDJE