DONIRAJ HKLD

Hrvatsko katoličko liječničko društvo je neprofitna udruga koja se redovito financira iz članarine članova HKLD-a. Stoga su za pomoć daljem financiranju HKLD-a dobrodošle donacije koje mogu biti namijenjene temeljnom radu HKLD-a ili nekoj specifičnoj aktivnosti.

 

Svoju donaciju možete ostvariti uplatom na račun HKLD-a uz navođenje sljedećih podataka:

 

PRIMATELJ: HKLD, Praška 6/II, 10000 Zagreb

BROJ RAČUNA: HR7323900011100374608 

POZIV NA BROJ: 99

SVRHA UPLATE: upisati za što se uplaćuje iznos 

(npr. donacija za rad Društva ili za Glasnik ili za rad određene Podružnice ili za određeni kongres… ili članarina za ime i prezime za određenu godinu)  

 

IZ STATUTA HKLD-A

 

Društvo je osnovano 16. veljače 1991. godine kao vjerničko društvo u krilu Katoličke Crkve, okuplja doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, magistre medicinske biokemije i druge zdravstvene djelatnike visoke stručne spreme radi promicanja kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti. (Članak 2)

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske kao udruga civilnoga društva. Društvo ima svojstvo pravne osobe i upisano je u Registar udruga Republike Hrvatske. (Članak 3)

Društvo njeguje suradnju s liječničkim, farmaceutskim i drugim udrugama na području zdravstva u Hrvatskoj. Društvo surađuje i s drugim istorodnim i sličnim društvima u zemlji i inozemstvu. (Članak 10)

Članovi podupiratelji mogu biti fizičke i pravne osobe koje, prema svojim mogućnostima, žele materijalno pomagati rad Društva. Članove podupiratelje predlažu podružnice, sekcije i pojedini članovi Društva, a o njihovu primitku odlučuje Upravni odbor. (Članak 11)

Radi što potpunijeg ostvarenja javnosti rada, Društvo izdaje svoj časopis Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva. (Članak 6)