Održano predavanje magistre medicinske biokemije i magistre religijskih znanosti Jasminke Šoštarić Vanjak “Teologija Oca prema Jean Galotu”

Jasminka Šoštarić Vanjak predavanje 2

Sekcija farmaceuta i medicinskih biokemičara organizirala je predavanje pod nazivom “Teologija Oca prema Jean Galotu” koje je održala magistra medicinske biokemije i magistra religijskih znanosti. Predavanje je održano 7. lipnja 2022. godine u dvorani Margarita Peraica, Praška 6/II, Zagreb

Jasminka Šoštarić Vanjak je neobična i inspirativna žena. Rođena je u Zagrebu gdje je završila Klasičnu gimnaziju i diplomirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, smjer medicinska biokemija. Cijeli životni vijek radila je kao voditeljica medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja Zaprešić. Nakon umirovljenja upisuje dodiplomski studij pri Institutu za teološku kulturu laika Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku navedenog studija 2017. godine upisuje diplomski studij religijskih znanosti na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te stječe stručni naziv magistra religijskih znanosti.

U svom predavanju magistra Šoštarić Vanjak je govorila o Jean Galotu, belgijskom teologu, isusovcu (1919. – 2008.) i njegovom kršćanskom nauku o Bogu Ocu, prvoj božanskoj osobi u Presvetom Trojstvu, objavljenom po Sinu.

Prema Jean Galotu imperativ Isusova življenja je živjeti za Oca, a bit života kršćana je nasljedovanjem Krista doći do Oca. Za kršćanina moliti znači jednostavno reći “Abba”, reći “Tata”, “Oče”, s pouzdanjem djeteta. Isus je svim ljudima objavio Boga kao vlastitog Oca, a sebe kao Sina jedinca i omogućio svim ljudima postati posinjena djeca Božja. 

Božje sinovstvo i unutarnji život Presvetog Trojstva temeljen na zajedništvu u različitosti i ljubavi (Otac, Sin i Duh Sveti) uzor je ljudskom zajedništvu naglasila je magistra Šoštarić Vanjak.

Jasna Ćurić, mag. pharm.

Jasminka Šoštarić Vanjak predavanje 1

Jasminka Šoštarić Vanjak predavanje 3

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment