Antibiotici u stomatološkoj praksi

dentist

Pacijenti se često javljaju putem telefona sa upitom: “Boli me zub, mislim da natičem, koji antibiotik da uzmem?”

Antibiotici liječe bakterijske infekcije, ali prečesto prepisivanje antibiotika izaziva razvoj rezistencije bakterija na njih.

Tijekom stomatoloških zahvata s krvarenjem (vađenje zuba, čišćenje subgingivnog kamenca) veće količine bakterija mogu iz usta ući u krvotok. Kod osoba s “visokim rizikom” od infekcije, postoji zabrinutost da te bakterije mogu izazvati infekciju u drugim dijelovima tijela pa se kod njih upotrebljavala antibiotska profilaksa. No brojne studije su pokazale da se bakterijemije mogu pojaviti i tijekom uobičajenih svakodnevnih aktivnosti kao što su žvakanje, četkanje zubi, čišćenje zubnim koncem.

Sve je veći problem u cijelom svijetu izlječenje infekcija izazvanih bakterijama koje su otporne na uobičajene antibiotike. Visoko rizičnim pacijentima smatrali su se do nedavno pacijenti sa srčanim problemima kao što je šum na srcu i pacijenti sa umjetnim zglobovima npr. kuka ili koljena.

Američko stomatološko društvo, studioznim pregledom znanstvene literature, utvrdilo je da “krvavi” stomatološki zahvati nisu povezani sa infekcijama zglobnih implantata te da više ne treba antibiotska profilaksa prije takvih stomatoloških zahvata, koja je bila uobičajena.

Antibiotike se smije koristiti samo kada su potencijalne koristi veće od rizika njihove primjene, budući su se u prošlosti preporučivali slobodnije. Kandidati za antibiotsku profilaksu kod invazivnih stomatoloških zahvata mogi biti pacijenti sa ugroženim imunološkim sustavom zbog dijabetesa, kemoterapije, kronične upotrebe steroida..

Kod kardioloških pacijenata istraživanja su pokazala da antibiotici većini ljudi nude malo zaštite od od infektivnog endokarditisa, suprotno od prethodnih stavova. Stomatolog ili sam pacijent, treba se, prije podvrgavanja invazivnim stomatološkim zahvatima, konzultirati sa kardiologom, radi dogovora – uzeti ili ne antibiotsku profilaksu.

Svakodnevno četkanje zubi uz upotrebu i zubnog konca, zdrava prehrana i redoviti kontrolni pregledi stomatologa,sprječavaju nastanak infekcija zubnog mesa i bolesti zuba, pa tako i potrebu za provođenje agresivnih stomatoloških zahvata i uzimanje lijekova.

Strogo kontrolirana upotreba antibiotika u svakodnevnoj stomatološkoj praksi – preporuka je za očuvanje zdravlja svih nas.

Vaši doktori dentalne medicine Podružnice “Branimir Richter”Zagreb

 

 logo HKLD 30 god

No Comments

Post A Comment