Održan Okrugli stol “Post-COVID: neurološke i psihijatrijske manifestacije”

Slika zaslona 2021 06 16 u 20.30.45

U organizaciji HKLD-a 16. lipnja 2021. održan je multidisciplinarni Okrugli stol „Post-COVID: neurološke i psihijatrijske manifestacije” kojim se htjelo ukazati na rastući broj bolesnika koji su preboljeli COVID-19, ali nakon akutne bolesti osjećaju ili razvijaju simptomatologiju različitih organskih sustava. Izlaganja su održali prof. dr. sc. Ervina Bilić, predstojnica Klinike za neurologiju KBC Zagreb i doc. dr. sc. Petrana Brečić, ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče, dok je uvodno izlaganje i raspravu moderirao doc. dr. sc. Rok Čivljak, pročelnik Zavoda za akutne respiratorne infekcije Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu

Post-COVID sindrom definiran je perzistencijom ili ponovnom pojavom različitih simptoma tri mjeseca nakon početka bolesti COVID-19. Najčešći su simptomi umor, dispneja, bolovi u prsima i kašalj, a nemali broj bolesnika ima i simptome drugih organskih sustava. U večerašnjem Okruglom stolu veći dio izlaganja odnosio se na neurološke i psihijatrijske manifestacije i komplikacije, a razmotreno je i pitanje skrbi o zdravstvenim djelatnicima koji su u tijeku pandemije COVID-19 bili izloženi prekomjernom radnom opterećenju što je rezultiralo pojačanom anskioznošću i depresivnošću.

U Hrvatskoj je do sada od COVID-19 oboljelo preko 360.000 osoba od kojih je preko 8000 bolesnika umrlo. Nastavi li se epidemija, za očekivati je još veći broj osoba koji će razviti simptome post-COVID-a što će zahtijevati specijaliziranu i odgovarajuću zdravstvenu skrb u odgovarajućim ambulantama za zbrinjavanje tih bolesnika. Prema izlaganju predavača, samo manji broj bolesnika razvija teže i ozbiljne manifestacije koje zahtijevaju hospitalizaciju i specifično liječenje, poput akutnog transverznog mijelitisa, Guillain-Barréovog sindroma, psihotičnih i suicidalnih poremećaja. Neurološke komplikacije razvijaju se i nakon cijepljenja protiv SARS-CoV-2, ali u puno manjem opsegu u odnosu na infekciju virusom SARS-CoV-2 što je dodatni argument korisnosti cijepljenja, istaknula je prof. Ervina Bilić.

U raspravi je naglašeno kako je hrvatski zdravstveni sustav dobro odgovorio na veoma intenzivne zahtijeve u tijeku pandemije COVID-19, a za očekivati je da će u budućnosti učinkovito organizirati i skrb o bolesnicima s mogućim dugoročnim posljedicama COVID-a koje su veoma izvjesne. Potrebno je raditi na organizacijskoj i osobnoj otpornosti na stres, istaknula je doc. Brečić, pa i onaj uzrokovan epidemijom COVID-19.

Doc. dr. sc. prim. Rok Čivljak, dr. med.
Hrvatsko katoličko liječničko društvo, predsjednik

 

logo HKLD 30 god

 

No Comments

Post A Comment