Članica HKLD-a od osnutka prim. dr. sc. Ružica Šmalcelj nakon odlaska u mirovinu nastavlja u znanosti

Ruzica Smalcelj 1

Od samog početka svog radnog vijeka, nefrologinja, prim.dr.sc. Ružica Šmalcelj susretala se s teškim bolesnicima. Najveći dio svog rada provela je u liječenju bolesnika s bubrežnim bolestima; prvenstveno bolesnika s kroničnim i akutnim bubrežnim zatajenjem te bolesnika s presađenim bubregom. Dr. Šmalcelj 29 godina članica je najuspješnijeg hrvatskog i jednog od najuspješnijih svjetskih transplatacijskih timova – Tima za transplantaciju bubrega. Odlaskom u mirovinu nastavlja sa znanstvenim radom.

Dr. Šmalcelj članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Europskog udruženja za nefrologiju, dijalizu, transplantaciju, Američkog društva za transplantaciju te Hrvatskog katoličkog liječničkog društva od samog osnutka, u mirovinu je otišla 21. kolovoza 2019., ali će nastaviti predavati na poslijediplomskom studiju iz nefrologije. Predsjednica je Suda časti HKLD-a te članica UO zagrebačke podružnice “Branimir Richter” HKLD-a.

Na svečanom oproštaju prigodom odlaska u mirovinu nefrologinje prim.dr.sc. Ružice Šmalcelj, priređenom na Klinici za unutrašnje bolesti KBC-a Zagreb na Rebru u predavaonici Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i tranplantaciju, govore zahvale održali su prof.dr.sc. Bojan Jelaković, pročelnik Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i tranplantaciju, prof.dr.sc. Željko Kaštelan, predstojnik Klinike za urologiju, prim.dr. Ivan Barišić, voditelj Odjela dijalize u Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju Klinike za unutrašnje bolesti, KBC Zagreb i doc.dr.sc. Renata Žunec, pročlenica Zavoda za tipizaciju tkiva KBC Zagreb.

Tom prigodom zamolili smo dr. Šmalcelj da nam opiše svoj liječnički i znanstveni put te snimili više fotografija.

Poštovana primarijus Šmalcelj dugogodišnja ste djelatnica KBC Zagreb na lokaciji Rebro. Gdje ste pohađali svoje najranije školovanje?

Rođena sam u Zagrebu, 20. kolovoza 1954. godine. Pohađala sam osnovnu školu u Zagrebu, u ulici Račkoga koja danas nosi ime Ivana Merza. Gimnaziju (VII zagrebačka gimnazija) sam također pohađala u Zagrebu. 1973. godine upisala sam se na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirala sam 24. studenog 1978. godine.

Imate impresivan liječnički i znanstveni životopis. Možete li nam malo više reći o vašim studentskim danima i počecima?

Tijekom studija kroz dvije školske godine obavljala sam dužnost demonstratora na Katedri za fiziologiju. U dva sam navrata boravila na razmjeni studenata u inozemstvu, 1977. godine na Dječjoj klinici u Mainz-u, a 1978. u Beču, također na Dječjoj klinici.

Tijekom školovanja od prvog razreda osnovne škole do zadnje godine studija pohađala sam vjeronauk; tijekom osnovne škole i gimnazije te prve dvije godine studija kod Otaca Isusovaca u Palmotićevoj ulici, a od treće geodine studija do kraja školovanja kod Franjevaca na Kaptolu.

Ruzica Smalcelj 5

Gdje ste radili kao mlada liječnica, od kada ste na Rebru KBC-a Zagreb?

Obavezni pripravnički staž obavila sam u KB ”Sestara milosrdnica” u Zagrebu. Prvog svibnja 1980. godine počinjem raditi u Stanici za hitnu medicinsku pomoć u Zagrebu, a od 1. rujna 1982. radim u KBC Rebro.

Čime ste se tada bavili?

Isprva sam radila u Zavodu za kliničko laboratorijsku dijagnostiku, i to prvo na koagulacijskom odjelu a potom prelazim u Hematološki laboratorij. Krajem ožujka 1984. godine počinjem specijalizirati internu medicinu, a specijalistički sam ispit položila 14. srpnja 1988. godine.

Upisujete poslijediplomski studij?

Završila sam postdiplomski studij “Alergologija i klinička imunologija” te 18. ožujka1988. godine obranila magisterij pod naslovom “Uloga antiidiotipskih antitijela u imunološkoj reakciji na tumor”, mentor. prof. dr. Igor Andreis.

Ruzica Smalcelj 8

Članica ste i najuspješnijeg hrvatskog transplantacijskog tima, a Hrvatska je u svijetu na samom vrhu uspješnih transplatacija.

Po završetku specijalizacje radila sam u Zavodu za kliničko laboratorijsku dijagnostiku u Hematološkom laboratoriju, a od 1. travnja 1990. godine radim u Centru za dijalizu Klinike za urologiju. Centar za dijalizu kasnije postaje samostalnim Zavodom za dijalizu, a potom dijelom Klinike za unutrašnje bolesti, odnosno Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju. Liječnici Centra za dijalizu, internisti i tada i pedijatri, bili su članovi Transplantacijskog tima za bubreg. Dakle tijekom 29 godina sam bila član Tima za transplantaciju bubrega i transplantacijski sam nefrolog.

Trajno ste se usavršavali i sve primjenjivalji za svoje pacijente koji su, ponekad zbog dugotrajnosti liječenja bili i emotovno vezani uz vas.

Završila sam poslijediplomski tečaj iz abdominalnog ultrazvuka kao kao i tečaj iz dopplerske ultrazvučne dijagnostike bolesti krvnih žila pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U rujnu 1999. godine boravila sam dva tjedna na Klinici u Graz-u (Medizinische Universitaetsklinik, predstojnik Prof. dr. G.J.Krejs) na odjelu nefrologije, predstojnik, Prof.dr. H.Holzer, a prvenstveno radi upoznavanja rada s transplantiranim bolesnicima u navedenoj klinici.

Ruzica Smalcelj 3

Koja je bila tema vaše doktorske disertacije?

15. ožujka 2004. godine obranila sam doktorsku disertaciju pod naslovom “Odnos koncentracija citokina i biokemijskih pokazatelja koštane pregradnje u serumu bolesnika s presađenim bubregom”.

29. lipnja 2004. godine položila sam subspecijalistički ispit iz nefrologije.

Članica ste brojnih liječničkih društava.

Članica sam Hrvatskog liječničkog zbora, Evropskog udruženja za nefrologiju, dijalizu, transplantaciju, Američkog društva za transplantaciju te Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (od samog osnutka).

S kojim područjem i problemima u medicini ste se posebno bavili?

Ruzica Smalcelj 6

Godinama sam se posebno bavila problemom koštane bolesti u bubrežnih bolesnika, kako onih koji se liječe konzervativno, tako i u bolesnika na dijalizi te transplantiranih bolesnika. Sudjelovala sam u radu znanstveno-istraživačkih projekata: 2002.-2007. “Osteoprotegerin u  postmenopauzi i osteoporozi – kliničko značenje”, 0214200 Ministarstva znanosti i tehnologije RH, Hrvatsko-austrijski projekt “Evaluation of osteoprotegerin in the assessment of bone turnover in metabolic bone disorder” MZT RH (2002-2003.)

2007. – “Zajednička molekularna osnova etiopatogeneza koštanih poremećaja u ljudi”, 214-1080229-0163200 Ministarstva znanosti i tehnologije RH

18. prosinca 2002. priznat mi je naziv primarijus.

14. lipnja 2007. godine izabrana sam u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine izdravstva-polje kliničke medicinske znanosti.

Ruzica Smalcelj 55

Sudjelovali ste na brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima, objavili brojne značajne znanstvene i stručne radove.

Gotovo svake godine sudjelovala sam na barem jednom inozemnom ili domaćem skupu. Moje sudjelovanje na skupovima u daleko najvećem broju je bilo aktivno, odnosno na većini skupova imala sam prihvaćene radove za prezentaciju. Sažeci mnogih prezentiranih radova objavljeni su u cc časopisima. Nekoliko je radova objavvljeno in extenso u cc časopisima.

Radili ste i kao nastavnik, svoje znanje nesebično prenosili studentima.

Kroz više sam godina bila predavač na poslijediplomskom doktorskom studiju „Imunopatologija i transplantacija“ (voditelj prof,, dr.sc. Jasminka Jakić Razumović),Transplantacija bubrega“ (voditelj prof.dr.sc. Josip Pasini) te u dodiplomskoj nastavi na izbornom predmetu pod naslovom „ Molekulska biologija uz bolesničku postelju“ (voditelj doc.dr.sc. Vesna Kušec). Posljednjih sam godina predavačica na postdiplomskom studiju iz nefrologije.

Ruzica Smalcelj 80

Vaši pacijenti imali su kompleksne dijagnoze.

Od samog početka svog radnog vijeka susretala sam se s teškim bolesnicima. Najveći dio svog rada provela sam u liječenju bolesnika s bubrežnim bolestima; prvenstveno bolesnika s kroničnim i akutnim bubrežnim zatajenjem te bolesnika s presađenim bubregom.

Sada ste u mirovini. Može li se s liječničkim pozivom umiroviti?

21. kolovoza 2019. godine otišla sam u mirovinu. Nastaviti ću predavati na postdiplomskom studiju iz nefrologije.

Na svečanom oproštaju prigodom odlaska u mirovinu poznate hrvatske i svjetske nefrologinje prim.dr.sc. Ružice Šmalcelj, priređenom na Klinici za unutrašnje bolesti KBC-a Zagreb na Rebru, govore zahvale održali su prof.dr.sc. Bojan Jelaković, pročelnik Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i tranplantaciju, prof.dr.sc. Željko Kaštelan, predstojnik Klinike za urologiju, prim.dr. Ivan Barišić, voditelj odjela dijalize u Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju Klinike za unutrašnje bolesti, KBC Zagreb i doc.dr.sc. Renata Žunec, pročlenica Zavoda za tipizaciju tkiva KBC Zagreb.

Pogledajte fotografije snimljene na svečanom oproštaju prigodom odlaska u mirovinu prim.dr.sc. Ružice Šmalcelj!

Ruzica Smalcelj 10

Ruzica Smalcelj 11

Ruzica Smalcelj 12

Ruzica Smalcelj 13

Ruzica Smalcelj 83

Ruzica Smalcelj 7

Ruzica Smalcelj 45

DONOSIMO POPIS PROJEKATA I OBJAVLJENIH RADOVA

2002.-2007.  “Osteoprotegerin u  postmenopauzi i osteoporozi – kliničko značenje”, 0214200 Ministarstva znanosti i tehnologije RH,

Hrvatsko-austrijski projekt “Evaluation of osteoprotegerin in the assessment of bone turnover in metabolic bone disorder” MZT RH (2002-2003.)

2007. “Zajednička molekularna osnova etiopatogeneza koštanih poremećaja u ljudi”, 214-1080229-0163200 Ministarstva znanosti i tehnologije RH

R.Šmalcelj: Uloga antiidiotipskih antitijela u imunološkoj reakciji na tumor. Zagreb 1998. (magisterij)

Šmalcelj R. Eritropoetin, fiziologija i patofiziologija. Glasnik Hrvatskog društva medicinskih biokemičara 1992; 7: 36-40

Šmalcelj R, Korać B, Thune S, Šćukanec M. Primary biliary cirrhosis (PBC) in a female patient diagnosed about a year after cessation of immunosuppressive therapy and graphtectomy. 11. nefrološki simpozij podunavskih zemalja, 1992. Knjiga sažetaka, abstr. br. 6

Šmalcelj R, Margan-Gjenero I, Slaviček J, Draženović V. Antibodies to Legionella pneumophila and Legionella micdadei in patients at hemodialysis unit. J Artif Org 1993; 16: 392 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Slaviček J, Šmalcelj R, Puretić Z, Thune S, Glavaš-Boras S. Hepatitis C u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi. 3.hrvatski kongres kliničke mikrobiologije, Zagreb 13.-15. listopada 1993., Knjiga sažetaka, str. 51

Šmalcelj R, Slaviček J, Glavaš-Boras S, Puretić Z, Thune S, Bubić-Filipi Lj, Barišić I. Prevention of hepatitis C infection in haemodialysis units. Nephrol Dial Transplant 1995; 10:1473-1474 (Letter to the Editor), CC

Šmalcelj R, Petrovečki M, Kušec V, Glavaš-Boras S, Puretić Z, Čvorišćec D. Diagnostic value of collagen degradation peptides in patients on CAPD. J Artif Org 1995; 18: 430 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Slaviček J, Mihaljević I, Puretić Z, Šmalcelj R, Thune S, Glavaš-Boras S, Bubić-Filipi Lj, Barišić I. Hepatitis C markers in patients in long-term dialysis. Alpe Adria Microbiology Journal 1995; 4: 137-138

Glavaš-Boras S, Puretić Z, Kalenić S, Boras S, Slaviček J, Bubić-Filipi Lj, Šmalcelj R, Barišić I, Pasini J, Mareković Z. Peritonitis in hospitalized patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Alpe Adria Microbiology Journal 1995; 4: 138-139

Slaviček J, Puretić Z, Glavaš-Boras S, Šmalcelj R, Novak M, Sarnavka V, Bubić-Filipi Lj. Amanita phalloides poisoning in children- acute renal failure pevention. J Artif Org 1995; 18: 429 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Slaviček J, Puretić Z, Novak M, Glavaš-Boras S, Šmalcelj R, Bubić-Filipi Lj, Bradić I. Severe Candida–induced peritonitis, sepsis and meningitis in a new-born on C E P D. Perit Dial Int 1995; 15: S101 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Šmalcelj R, Petrovečki M, Kušec V, Glavaš-Boras S, Slaviček J. The value of new biochemical bone markers in patients on CAPD and hemodialysis. Perit Dial Int 1995; 15: S76 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Glavaš-Boras S, Šmalcelj R, Puretić Z, Slaviček J, Boras S, Mareković Z. Use of streptokinase in improving peritoneal permeability. Perit Dial Int 1995; 15: S 16(sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Šmalcelj R, Petrovečki M, Kušec V, Puretić Z. Dijagnostička vrijednosti novih biokemijskih pokazatelja koštane pregradnje u bolesnika na hemodijalizi. Lij Vjesn 1995; god 117, supl 1:14,          

Bubić-Filipi Lj, Puretić Z, Thune s, Glavaš-Boras S, Mrzljak V, Slaviček J, Šmalcelj R, Barišić I, Mareković Z. Steroidni dijabetes u bolesnika s presađenim bubregom. Lij Vjesn 1995; god 117, supl 1:54

Slaviček J, Puretić Z, Glavaš-Boras S, Šmalcelj R, Bubić-Filipi Lj, Barišić I. Low dose intradermal hepatitis B vaccination in chronic hemodialysis patients. 1.slovenski nefrološki kongres, Portorož 23.-26. X 1996., knjiga sažetaka 181-183

Šmalcelj R, Petrovečki M, Glavaš-Boras S, Puretić Z. Circulating hematopoietic stem cells in patients on hemodialysis. 1.slovenski nefrološki kongres, Portorož 23.-26. X 1996., knjiga sažetaka 257-260

Glavaš-Boras S, Puretić Z, Slaviček J, Kalenić S, Boras S, Bubić-Filipi, Šmalcelj R, Pasini J, Mareković Z. Efficacy of exit site /tunnel staphylococcus aureus infection treatment with oral pefloxacin and rifampicin. 1.slovenski nefrološki kongres, Portorož 23.-26. X 1996., knjiga sažetaka 248-250

Šmalcelj R, Jelaković B, Glavaš-Boras S, Čvorišćec D. Diagnostic value of collagen type I C-terminal cross linked telopeptide in CAPD patients. Nephrol Dial Transplant 1996; 11: 1500 (Letter to the Editor) (CC časopis)

Šmalcelj R, Jelaković B, Glavaš-Boras S, Čvorišćec D, Slaviček J, Puretić Z. Noninvasive markers of bone turnover in hemodialysis and CAPD patients. Przeglad Lekarski 1996; 53, supl 2: 79

Šmalcelj R, Kušec V, Glavaš-Boras S, Puretić Z, Bubić-Filipi Lj, Slaviček J, Thune S, Barišić I. Neinvazivni pokazatelji koštane pregradnje u bolesnika liječenih CAPD metodom. IV simpozij i peritonejskoj dijalizi i CAPD, Supetar, Brač, 26.-28. Lipnja 1997. Knjiga sažetaka 1997; S:23

Glavaš-Boras S, Puretić Z, Kalenić S, Slaviček J, Thune S, Bubić-Filipi Lj, Pasini J, Šmalelj R, Barišić I, Mareković Z. Prevencija i liječenje upale izlazišta peritonejskog katetera. IV simpozij i peritonejskoj dijalizi i CAPD, Supetar, Brač, 26.-28. Lipnja 1997. Knjiga sažetaka 1997; S:17

Slaviček J, Puretić Z, Novak M, Filipović B, Luetić T, Batinica S, Glavaš-Boras S, Šmalcelj R, Bubić-Filipi Lj, Thune S, Mareković Z, Slaviček V. Peritonejska dijaliza u liječenju akutnog zatajenja bubrega u djece nakon operacija na otvorenom srcu. IV simpozij i peritonejskoj dijalizi i CAPD, Supetar, Brač, 26.-28. Lipnja 1997. Knjiga sažetaka 1997; S:15

Glavaš-Boras S, Puretić Z, Kalenić S, Slaviček J, Thune S, Bubić-Filipi Lj, Šmalcelj R, Barišić I, Pasini J, Mareković Z. Peritonitisi u bolesnika na CAPD. IV simpozij i peritonejskoj dijalizi i CAPD, Supetar, Brač, 26.-28. lipnja 1997. Knjiga sažetaka 1997; S:10

Šmalcelj R, Kušec V, Puretić Z, Mareković Z. Biochemical parameters of bone turnover in kidney transplants. 8. Kongres evrpskog udruženja za transplantaciju organa, Budimpešta 2.-6. IX 1997.Knjiga sažetaka str. 136

Puretić Z, Bubić-Filipi Lj, Barišić I, Šmalcelj R, Blanuša M, Prester Lj. Jednogodišnje praćenje razine aluminija u serumu bolesnika na hemodijalizi, dijalizatu i uređaju za pripremu vode. Hrvatski medicinski anali 1997; 21: 13-15

Šmalcelj R, Kušec V, Cvijetić S, Bolanča S, Rožman B, Škreb F, Pasini J, Mareković Z. Poremećaji metabolizma kosti u bolesnika nakon transplantacije bubrega. II hrvatski urološki konges, Rijeka 15.-17.listopada 1998. Knjiga sažetaka, A7

Slaviček J, Buljat G, Mareković Z, Puretić Z, Glavaš-Boras S, Bubić-Filipi Lj, Šmalcelj R, Barišić D, Slaviček V. Infekcija rane s teškim komplikacijama u bolesnice s transplantiranim bubregom. II hrvatski urološki konges, Rijeka 15.-17.listopada 1998. Knjiga sažetaka, AP1

Barišić I, jakovljević M, Puretić Z, Thune S, Glavaš-Boras S, Bubić-Filipi Lj, Slaviček J, Šmalcelj R , Hršak I. Poremećaji raspoloženja u bolesnika s transplantiranim bubregom. II hrvatski urološki kongres, Rijeka 15. –17.listopada 1998.Knjiga sažetaka AP2

Šmalcelj R, Glavaš-Boras S, Kušec V. Serum bone markers in CAPD patients. Aktuality v nefrologii 1998; 4: 47

Slaviček J, Puretić Z, Ostojić R, Glavaš-Boras S, Šmalcelj R, Mareković Z. a interferon therapy of chronic B and C hepatitis in patients on regular dialysis. Aktualty v nefrologii 1998; 4: 70

Šmalcelj R, Petrovečki M, Kušec V, Puretić Z. Hepatopoietic stem cell reserve in patients undergoing dialysis. Aktuality v nefrologii 1998; 4: 57

Šmalcelj R, Kušec V, Puretić Z, Mareković Z. Biochemical parameters of bone     turnover in kidney transplant recipients. Wien Klin Wochenschr 1998;110/9:326-330 (rad u CC časopisu)

Šmalcelj R, Kušec V, Thune S, Petrovečki M. Circulating hematopoietic progenitors are not

altered in patients with posttransplant erythrocytosis. Haematologica 1998; 83(10):948-9 (rad u CC časopisu)

Puretić Z, Slaviček J, Glavaš-Bors S, Bubić-Filipi Lj, Šmalcelj R, Puretić H. Hemodinamske promjene u djece na hemodijalizi i sekvencijskoj ultrafiltraciji. Drugi hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije. Knjiga sažetaka 1998; str. 51

Šmalcelj R, Kušec V, Thune S, Bubić-Filipi Lj, Barišić I. Parameters of bone metabolism in patients after renal transplantation. Nephrol Dial Transplant 1998; 6: A275 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Glavaš-Boras S, Puretić Z, Slaviček J, Kalenić S, Boras S, Šmalcelj R, Bubić-Filipi Lj, Pasini J. Efficacy of exit site/ tunel Staphyloccocus aureus infection treatment with oral pefloxacin and rifampicin. Nephrol Dial Transplant1998; 13:1080 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Šmalcelj R, Petrovečki M, Glavaš-Boras S, Puretić Z. Circulating haematopoietic stem cells in patients on haemodialysis. Nephrol Dial Transplant 1998; 13: 1089 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Tomić Brzac H, Pavlović D, Šmalcelj R, Čala S, Jankovič N, Puretić Z. Ultrasonically guided percutaneous ethanol injection for refractory secondary and tertiary hyperparathyroidism. Nephrol Dial Transplant 1998; 13: 1090 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Bubić-Filipi Lj, Thune S, Glavaš-Boras S, Slaviček J, Šmalcelj R, Barišić I, Hršak-Puljić I, Puretić Z, Pasini J, Mareković Z. Važnost CMV statusa u bolesnika s presađenim bubregom. Drugi hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije. Knjiga sažetaka 1998; str. 77

Glavaš-Bors S, Puretić Z, Kalenić S, Slaviček J, Bubić-Filipi Lj, Pasini J, Šmalcelj R, Barišić I, Hršak I, Mareković Z. Upala izlazišta peritonejskog katetera. Lij vjesn 1998; 120: supl 1: 63

Kušec V, Šmalcelj R, Cvijetić S, Bolanča S, Rožman B, Škreb F. Metabolizam kosti u bolesnika nakon transplantacije bubrega-smanjena gustoća kosti i ubrzana pregradnja. Lij vjesn 1998; 120: 17

Šmalcelj R, Kušec V, Cvijetić S, RožmanB, Škreb F, Puretić Z,. Bone disorder in kidney transplant recipients- a cross sectional study. Nephrol Dial Transplant 1999; 14:A279 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Slaviček J, Puretić Z, Ostojić R, Glavaš-Boras S, Bubić-Filipi Lj, Šmalcelj R, Kalenić S, Rebrović B, Barišić I, Hršak I, Thune S. Acute and long-term responses to a-interferon for hepatitis C in chronic hemodialysis. Nephrol Dial Transplant 1999; 14:A185 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Šmalcelj R, Kušec V, Glavaš-Boras S, Puretić Z, Thune S, Bubić-Filipi Lj, Barišić I. Metabolizam kosti nakon transplantacije bubrega. Lije Vjesn 1999; god 121, supl 2:57

Šmalcelj R, Kušec V, Slaviček J, Barišić I, Glavaš-Boras S. Biochemical markers of bone metabolism in patients on chronic dialysis. Periodicum biologorum 2000;102:55 –58

Kušec V, Šmalcelj R, Glavaš- Boras S, Slaviček J. Disorder of bone metabolism after kidney transplantation-Assessment by bone markers. Periodicum biologorum 2000; 102: 51- 54

Kušec V, Šmalcelj R, Cvijetić S, Rožman B, Škreb F. Determinants of reduced bone mineral density and increased bone tunrover after kidney transplantation: Cross sectional study. Croatian Medical Journal 2000; 41: 396 –400 (rad u CC časopisu).

Šmalcelj R, Kušec V, Cvijetić S, Rožman B, Škreb F, Glavaš-Boras S, Bubić-Filipi Lj, Puretić Z,

Barišić I, Slaviček J, Mareković Z. Risk factors for bone loss in kidney transplant recipients. Nephrol Dial Transplant 2000; 15: A2 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu).

Kušec V, Šmalcelj R, Cvijetić S, Rožman B, Škreb F. Determinants of reduced bone mineral density and increased turnover after kidney transplantation.Calcif Tissue Int 2000; 66; Suppl 1: S96 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu).

Glavaš-Boras S, Thune S, Puretić Z, Bubić-Filipi Lj, Slaviček J, Šmalcelj R, Boras S, Barišić I, Hršak-Puljić I, Mareković Z. Sixteen years of plas,a exchange therapy. Periodicum biologorum 2000; 102:7-11

Slaviček J, Puretić Z, Ostojić R, Glavaš-Boras S, Bubić-Filipi Lj, Šmalcelj R, Grahovac B, Barišić I, Šešo-Šimić Đ. Liječenje hepatitisa C alfa interferonom u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi. Acta Medica Croatica 2001;55(Suplement 4): 111

Šmalcelj R, Kušec V, Rogić D, Jelaković B, Barišić I, Puretić Z, Mareković Z. Relationship between serum cytokine level and bone matabolism disturbances in kidney transplant recipients.10th Congress of the European Society for Organ Transplanmtation, Lisboa 2001, Abstract book:110

Slaviček J, Puretić Z, Glavaš-Boras S, Bubić-Filipi Lj, Barišić I, Šmalcelj R, Šimić Đ, Slaviček V, Mareković Z. Distribution of hepatitis C virus genotypes in chronic hemodialysis patients: a Croatian multicenter study.Conquering Current Challenges in Nephrology, Singapore 13-16 June 2001, Abstract book:D110#18

Kušec V, Šmalcelj R, Rogić D, Puretić Z. IL-6 is involved in bone remodelingafter kidney transplantation. 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society, Madrid, June 5-10 2001, Abstract book:120 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu).

Šmalcelj R. Renalna osteodistrofija. 1.hrvatski kongres o osteoporozi, Rovinj 19.-21.X 2001., knjiga sažetaka:19

Šmalcelj R, Kušec V, Rogić D, Jelaković B, Puretć Z, Glavaš-Boras S, Barišić I, Slaviček J, Bubić-Filipi Lj, Mareković Z. Relationship between bone metabolism and circulating interleukin 6 in kidney transplant recipients. Nephrol Dial Transplant 2001;16:A225 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu).

Bubić Filipi L,Barišić I, Šešo Šimić Đ, Hršak Puljić I, Šmalcelj R, Mareković Z, Puretić Z. Azithromycin can safely be used in combination with cyclosporin for the treatment of respiratora tract infections in renal transplant patients. Transplantation 2002; 74:671 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu).

Kušec V, Šmalcelj R, Cvijetić S. Parathyroid hormone and bone mass after kidney transplantation. Acta med Croatica2002; 56: 17-20

Kušec V, Šmalcelj R, Rogić D, Puretić Z. Interleukin-6, transforming growth factor beta and bone turnover decrease with posttransplant period. Calcif Tissue Int 2002; 70:268 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu).

Slaviček J, Glavaš-Boras S, Šmalcelj R, Bubić-Filipi Lj, Barišić D, Šešo-Šimić Đ, Zibar L, Slaviček V, Puretić Z. Sudden death in chronic hemodialysis patients caused by dialyzer. Nephrol Dial Transplant 2002; 17(Suppl 1)293 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu).

Šmalcelj R, Kušec V, Rogić D, Cvijetić S, Glavaš Boras S, Slaviček J, Bubić-Filipi Lj, Barišić I, Kes P. Factors influencing changes in bone mineral density in kidney transplant recipients. Neophrol Dial Transplant2003; 18(Supplement 4): 248 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu).

Šmalcelj R, Kušec V, Rogić D, Cvijetić S, Glavaš-Boras S, Slaviček J, Bubić-Filipi Lj, Barišić I, Kes P. Factors influencing changes in bone mineral density in kidney transplant recipients. Nephrol Dial Transplant 2003; 18(Suppl 4):248 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu).

Slaviček J, Puretić Z, Glavaš-Boras S, Šmalcelj R, Barišić I, Hršak-Puljić I, Slaviček V. Amanita mushroom poisoning in children: role of plasmapheresis. Nephrol Dial Transplant 2003; 18(Suppl 4):760 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu).

Kušec V, Potočki K, Šmalcelj R, Puretić Z, Kes P, Gašparov S, Krpan D, Dedić I, Ribičić-Goreta N, Pasini J, Kaštelan Ž, Derežić D, Koršić M, Cassidy M, Hosking D. Praćenje poremećaja metabolizma kosti nakon transplantacije bubrega. Documenta urologica 2003; 5-6:3-7

Ružica Šmalcelj. Odnos koncentracija citokina i biokemijskih pokazatelja koštane pregradnje u serumu bolesnika s presađenim bubregom. Zagreb, rujan 2003., doktorska disertacija.

Kušec V, Šmalcelj R, Puretić Z, Szekeres T. Interleukin-6, transforming growth factor-beta 1, and bone markers after kidney transplantation. Calcif Tissue Int 2004; 75: 1-6 (rad u CC časopisu).

Šmalcelj R, Kušec V, Kes P, Szekeres T. Osteoprotegerin serum levels and bone disturbance in kidney transplant recipients. Calcif Tissue Int 2004; 74 (suppl 1): S109 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu).

Glavaš-Booras S, Šmalcelj R, Pasini J, Slaviček J, Bubić-Filipi Lj, Barišić I, Boras-Slivar S, Kes P. Transitory oliguria and reduced peritoneal ultrafiltration (UF) in patients on CAPD immediately after parathyreoidectomy. Perit Dial Int 2004; 24(Suppl 2):S35 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu).

Puretić Z, Slaviček J, Bubić-Filipi Lj, Šmalcelj R, Batinica S, Kes P. Kongenitalne anomalije bubrega u uznapredovalu kroničnom zatajenju bubrega dječje dobi. Paediatria Croatica 2004; 48(Suppl 2): 46

Puretić Z, Slaviček J, Šmalcelj R, Humar In, Bubić-Filipi Lj, Pasini J, Puretić M, Batinica S, Kes P. Konatalne i urođene abnormalnosti bubrega i mokraćnog sustava u djece i transplantacija bubrega. Acta Medica Croatica 2005; 59(Suppl2):52

Šmalcelj R, Kušec V, Kes P. Bone loss in kidney recipients is due to increased bone resorption. Bone 2005; 36(Suppl2):S-457 patients on CAPD immediately after parathyreoidectomy. Perit Dial Int 2004; 24(Suppl 2):S35 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Šmalcelj R, Kušec V, Kes P. Bone resorption is increased in kidney recipients. Transplant International 2005; 18(Suppl 1): 127 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Ruzica Smalcelj, Vesna Kusec, Petar Kes. Hypercalcemia in kidney transplant recipients. Nephrol Dial Transplant 2006; 21 (Supplement 4): iv 275 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Ruzica Smalcelj, Vesna Kusec, Petar Kes. Hypercalcemia in kidney transplant recipients . Transplant Int 2007; 20 (Supplement 2) 177 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

R.Smalcelj, V.Kusec, P.Kes. Hypercalcemia in kidney transplant recipients-relationship to bone turnover. Calcif Tissue Int 2008; 82(Supplement 1): 92 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Ruzica Smalcelj, Vesna Kusec, Petar Kes. The role of seks steroids in the maintenance of bone density in male kidney recipients. Transplant Int 2009; 22 (Suppl 2): 151(sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Smalcelj, V.Kusec, P.Kes. Renal calcium excretion impairment in kidney recipients-relationship to bone turnover. Bone 2009; 44(2)-Supplement to Bone: S290 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

Šmalcelj, V. Kušec. Bone loss in kidney transplant recipients. Bone 2010; 47(Suppl 1): S236 (sažetak rada prihvaćenog za prezentaciju na kongresu u CC časopisu)

R. Šmalcelj, V.Kušec. Impaired regulation pf calcium excretion in kidney transplant recipients. Wien Klin Wochenschr 2011; 123: 334-339 (rad u CC časopisu).

Smalcelj, A. Smalcelj. QTc interval in hypercalceimc kidney transplant recipients. (Abstracts from the XLVIII ERA-EDTA Congress, Vol 4, Suppl 2, 2011).

S. Glavas-Boras, G.Zlopasa, S.Boras, R.Smalcelj, J.Slavicek, N.Knezevic, Z.Puretic. Successful pregnancy and childbirth of a 43-year.old woman on five-year continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). (Abstracts from the XLVIII ERA-EDTA Congress, Vol 4, Suppl 2, 2011).

Radovi prema SMK

Smalcelj R, Kusec V. Impaired regulation of calcium excretion in kidney transplant recipients. Wien Klin Wochenschr. 2011 Jun;123(11-12):334-9. Epub 2011 Jun 30. PubMed PMID: 21667092.

Kes P, Smalcelj R, Jukić NB, Jurić I. [Bisphosphonates in prevention and treatment of renal osteodystrophy]. Lijec Vjesn. 2007 Oct-Nov;129(10-11):374-6. Croatian. PubMed PMID: 18257342.

Kusec V, Smalcelj R. [Importance of biochemical indicators of bone turnover in patients on chronic dialysis and after kidney transplantation]. Acta Med Croatica. 2004;58(1):51-7. Review. Croatian. PubMed PMID: 15125394.

Kusec V, Smalcelj R, Puretic Z, Szekeres T. Interleukin-6, transforming growth factor-beta 1, and bone markers after kidney transplantation. Calcif Tissue Int. 2004 Jul;75(1):1-6. PubMed PMID: 15037969.

Slavicek J, Puretić Z, Glavas-Boras S, Smalcelj R, Barisić I, Vuković J, Seso-Simić D, Slavicek V, Humar I, Kes P. [Primary cytomegalovirus infection after combined cadaveric transplantation of the liver and kidney]. Acta Med Croatica. 2003;57(1):87-90. Croatian. PubMed PMID: 12876872.

Kusec V, Smalcelj R, Cvijetić S. Parathyroid hormone and bone mass after kidney transplantation. Acta Med Croatica. 2002;56(1):17-20. PubMed PMID: 12455449.

Kusec V, Smalcelj R, Cvijetić S, Rozman B, Skreb F. Determinants of reduced bone mineral density and increased bone turnover after kidney transplantation: cross-sectional study. Croat Med J. 2000 Dec;41(4):396-400. PubMed PMID: 11063762.

Smalcelj R, Kuseć V, Thune S, Petrovecki M. Circulating hematopoietic progenitors are not altered in patients with post-transplant erythrocytosis. Haematologica. 1998 Oct;83(10):948-9. PubMed PMID: 9830805.

Smalcelj R, Kusec V, Puretić Z, Mareković Z. Biochemical parameters of bone turnover in kidney transplant recipients. Wien Klin Wochenschr. 1998 May 8;110(9):326-30. PubMed PMID: 9629624.

Smalcelj R, Jelaković B, Glavas-Boras S, Cvorisćec D. Diagnostic value of collagen type I C-terminal cross-linked telopeptide in CAPD patients. Nephrol Dial Transplant. 1996 Jul;11(7):1500. PubMed PMID: 8815440.

Smalcelj R, Slavicek J, Glavas-Boras S, Puretić Z, Thune S, Bubić-Filipi L, Barisić I. Prevention of hepatitis C infection in haemodialysis units. Nephrol Dial Transplant. 1995;10(8):1473-4. PubMed PMID: 8538954.

Slavicek J, Smalcelj R, Puretić Z, Bratelj Z, Smetisko A. [The nail-patella syndrome]. Lijec Vjesn. 1992 May-Aug;114(5-8):126-8. Croatian. PubMed PMID: 1343042.

Impaired regulation of calcium excretion in kidney transplant recipients. Ružica Šmalcelj, Vesna Kušec. Wiener Klin Wochenschr (2011)123:334-339

What is the impact of immunosuppresive treatment on the post-transplant renal osteopathy? Kristina Blaslov, Lea Katalinić, Petar Kes, Goce Spasovski, Ružica Šmalcelj, Nikolina Bašić-Jukić. Int Urol Nephrol(2014)46:1019-1024

Laboratorijska dijagnostika bolesti bubrega, poglavlje 27.1 Kronično zatajenje bubrežne funkcije-dijaliza i transplantacija (261-265), u knjizi Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi, Jadranka Sertić i sur, Medicinska naklada Zagreb,2015

Phosphate metabolism disturbances in kidney transplant recipients, Ruzica Smalcelj, Branko Kolaric, 52nd ERA-EDRA congress, London 2015-09-13

Calcium and phosphate urine excretionin hypercalcemic kidney recipients, Ruzica Smalcelj, 51st ERA-EDRA congress, Amsterdam, 2014.

Intervju i fotografije: mr. sc. Stjepan Katić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment