Život biraj – Elige vitam! / zbornik u čast biskupa Valentina Pozaića

Život biraj Elige vitam zbornik u čast biskupa Valentina Pozaića

Zbornik “Život biraj – elige vitam” priređen u čast 75. rođendana umirovljenoga zagrebačkoga pomoćnoga biskupa te duhovnika HKLD-a od osnutka 1991. pa sve do 2019. godine prof. dr. sc. Valentina Pozaića predstavljen je 23. lipnja 2021. godine u zgradi Fakulteta filozofije i religijskih znanosti na zagrebačkom Jordanovcu

Na početku svečanosti sve okupljene je pozdravio redoviti profesor Pero Vidović, prezes Filozofsko-teološkoga instituta Družbe Isusove u Zagrebu,  urednik zbornika uz izvanrednog profesora Ivana Antunovića, voditelja Teološkoga studija afiliranoga Papinskomu sveučilištu Gregorijana u Rimu i redovitog profesora Ivana Kopreka, dekana Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

„Biskup Pozaić je tijekom svojega života obnašao mnoge odgovorne dužnosti u Hrvatskoj provinciji Družbe Isusove i domaćoj Crkvi, radio razne poslove, a na nekim je područjima bio i pionir. Tako je ubrzo nakon svojega doktorskoga studija na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu, na kojemu je godine 1984. doktorirao disertacijom o eutanaziji, u Hrvatskoj 1986. godine osnovao Institut za bioetiku, prvi takav na ovim jugoistočnim europskim prostorima. Također, 1991. godine potaknuo je i osnivanje Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga društva, čiji je duhovni asistent sve do sada“, istaknuto je u uvodnom dijelu svečanosti.

Biskup Pozaić je tijekom svojega života i djelovanja ostavio traga u mnogim životima, osobito studenata. Njegova predavanja spontano su poticala na zauzimanje stava, na načelnost. Međutim, unatoč svemu, pater Pozaić znao je gajiti ljudsku blizinu, duboka prijateljstva, i iskreno suosjećanje. O tome je svoje svjedočanstvo na svečanosti iznio prof. dr. sc. Marko Trogrlić, nakon čega je uslijedilo predstavljanje samog zbornika kojeg čine prilozi trideset i troje autora, koji djeluju na akademskim institucijama u domovini i inozemstvu, te se bave temama o kojima je pisao i biskup Pozaić.

Zbornik su predstavili prof. dr. sc. Stjepan Baloban, redoviti profesor Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i putem Zoom platforme docent prof. dr. sc. Zdenko Dundović, pročelnik Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru.

Profesor Baloban u svom je predstavljanju naglasio kako se biskup Pozaić među prvim teolozima u Hrvatskoj bavio ekološkom problematikom: „Sjećam se kako je u prvim godinama hrvatske demokracije p. Pozaić okupljao različite stručnjake koji su zajednički tražili rješenja za ekološku problematiku. Tako je došlo do knjige koju je uredio p. Pozaić, a objavljena je 1991. godine kao prva u nizu Bioetika pod naslovom Znanstveno-etičko-teološki upiti i obzori. Koliko je to tada bila napredna ideja za Crkvu i teologiju potvrđuje socijalna enciklika pape Franje Laudato si’ – Enciklika o brizi za zajednički dom iz 2015. godine koja se posljednjih godina prometnula u socijalno-etički i duhovni kompas našega vremena“.

Na kraju svečanosti predstavljanja zbornika kojeg je izdao Filozofsko-teološki Institut Družbe Isusove, a čijih je 615 stranica podijeljeno u pet tematskih cjelina, prisutnima se obratio biskup Pozaić. Zahvaljujući svima uključenima u stvaranje zbornika kao i okupljenima na svečanosti predstavljanja biskup Pozaić je rekao: „Život je dar, neizrecivi dar, neprocjenjivi dar, dar u vremenu za vječnost. Život je vrednota s kojom se ne može usporediti nijedna iz svijeta ovozemaljskih vrijednosti, a u svijetu vrednota život zauzima časno mjesto. Život je preduvjet za sve ostale vrednote i vrijednosti. Dosljedno, životu dugujemo posebno poštovanje, brigu i ljubav.

Naslov ovog zbornika, kao i moje biskupsko geslo, nalazi se u Božjoj Riječi upućenoj čovjeku u Knjizi Ponovljenog zakona, a glasi: Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj: Ljubeći Gospodina, Boga svoga, slušajući njegov glas, prianjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo (Pnz 30, 19-20).

Bog je stvorio čovjeka iz ljubavi za ljubav, iz slobode za slobodu, odgovornosti za život i svijet. Na čovjeku je da bira sadašnjost i vječnost. Neka nas kroz te izbore prati Marija, Majka Isusova, Majka dobrog savjeta i Majka života. Ovaj zbornik golem je dar, jer posvećen je golemome daru, daru života. Na ovome lijepome daru zbornika čestitam i još jednom zahvaljujem svima koji su radili i svima vama koji ste se odvažili po ovome vremenu i ovim prilikama doći ovdje. Hvala lijepa!“

Svečanost predstavljanja zbornika uveličali su pjevanjem kajkavskih i domoljubnih pjesama pjevači klape i pijanistica Agata Čuk.

Život biraj Elige vitam zbornik u čast biskupa Valentina Pozaića 2

Životopis biskupa Valentina Pozaića

Rođen je 15. rujna 1945. godine u Selnici, župa Marija Bistrica, u brojnoj obitelji, sada već pokojnih roditelja, Janka i Agate rođene Salar. Nakon završene osnovne škole, koju je pohađao u Selnici i Bedekovčini, sjemenišnu gimnaziju upisao je na zagrebačkoj Šalati.

Po završetku drugoga razreda stupio je u Družbu Isusovu. Filozofsko-teološki studij pohađao je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 24. lipnja 1973. godine, a nakon ređenja studij je nastavio u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana, gdje je 1975. postigao bakalaureat iz moralne teologije, a 1984. godine na istome je sveučilištu i doktorirao. Od 1977. do 1979. bio je članom uredništva Hrvatskoga programa Radio Vatikana.

Nakon završenoga studija vratio se u Zagreb i preuzeo službu profesora moralne teologije na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove. Od 1990. do 1994. predavao je predmet bioetika na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Profesor je kršćanske etike na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu.

Biskupski grb i geslo biskupa Pozaića

U znanstvenom radu osobito se istakao na području bioetike pa je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove osnovao i Centar za bioetiku, a istraživanja je vršio i usavršavao se u svojoj specijalizaciji na »Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics« u Washingtonu, na »Linacre Centre for Health Care Ethics« u Londonu te na »Instituto Borja de Bioetica« u Barceloni.

Od 1990. do 1993. bio je član Vijeća Hrvatske biskupska konferencije za nauk vjere. Od 1991. duhovni je asistent Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva, a od 1996. duhovni savjetnik Europske udruge katoličkih liječnika (Ecclesiastical Assistant – FEAMC European Federation of Catholic Medical Associations). Od 1994. do 2000. godine bio je rektor Kolegija Družbe Isusove na Jordanovcu. Objavio je više znanstvenih članaka u stručnim časopisima, a autor je i više knjiga s područja moralne teologije. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je pomoćnim biskupom Nadbiskupa zagrebačkog, 2. veljače 2005. godine, a za biskupa je zaređen u zagrebačkoj katedrali na blagdan sv. Josipa, 19. ožujka 2005. godine.

Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj objavila je 13. svibnja 2017. godine priopćenje u kojem stoji da je Sveti Otac Franjo prihvatio ostavku na službi pomoćnog
biskupa Zagrebačke nadbiskupije preuzvišenog mons. Valentina Pozaića, zbog zdravstvenih razloga, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Autor: ZAGREB (IKA)

logo HKLD 30 god

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment