Zapisnik sastanka Upravnog odbora Zagrebačke podružnice HKLD-a održanog 16. travnja 2014

Zapisnik sastanka Upravnog odbora Zagrebačke podružnice HKLD-a održanog u srijedu, 16. travnja 2014. s početkom u 20 sati u prostorima Društva, Praška 6/II, Zagreb

 

Dnevni red sastanka:

1.         Zapisnik s prošlih sastanaka UO

2.         Financijsko izvješće, članarine

3.         Sastanci Podružnice

4.         Predavanja u Podružnici

5.         Unapređenje baze podataka HKLD-a

6.         Unapređenje web adrese HKLD-a

7.         Izvješća sekcija

8.         Razno

 

Nazočni:

Rok Čivljak, Danica Galešić Ljubanović, Ivan Barišić, Petar Bilić, Dijana Krišto, Stjepan Katić, Jasna Stoić Brezak, Josip Kovač, Žarko Udiljak, Katarina Marušić, Slavica Grubišić.

Odsutni:

DraženkoTomić (ispričan),Tomislav Gojmerac (ispričan), Vanda Vukušić (ispričana), Ivan Bambir (ispričan), Kristina Milišić (ispričana), Miroslav Tišljar (ispričan), Dubravka Kocijan Hercigonja (ispričana), Ana Planinc Peraica (ispričana), Maja Peraica (ispričana), ŽeljkoKrznarić (ispričan).

 

Ad 1 i 2) Nakon pozdravne riječi i uvodne molitve prihvaćen je zapisnik s prošlog sastanaka Upravnog odbora (13. ožujka 2014.) uz ispravak blagajničkog izvješća. Na zadnjem sastanku rizničarka Podružnice, Dijana Krišto, nije dobila točne podatke stanja računa Podružnice, a izneseni podaci na zadnjem sastanku odnose se na stanje cijeloga Društva.  

Na sastanku je utvrđeno nedovoljno dobro funkcioniranje rizničarstva cijeloga Društva obzirom su ukinuti podračuni podružnica te ne postoji samostalnost podružnica u vođenju rizničarstva. Također, centralizacijom rizničarstva dolazi do preopterećenja rizničara Središnjice.

Naglašena je nužnost promptnih rješavanja financijskih obveza-dugova kako Društva, tako i Podružnice obzirom su zabilježena kašnjenja u izvršavanju istih.   

Zaključeno je kako bi rizničarki Podružnice, Dijani Krišto, trebalo biti omogućena izravna komunikacija s knjigovođom, da bi trebala imati omogućen izravan uvid u podračun Podružnice te samostalno upravljati sredstvima Podružnice.

Ad 3) Vezano uz pitanje daljnjih održavanja sastanaka zaključeno je da će budući sastanci Podružnice započinjati jedan sat prije predavanja, odnosno treću srijedu u mjesecu u 18:00h.

Ad 4) Trend posjećenosti predavanja koje organizira Podružnica se kontinuirano smanjuje. Predloženo je da naglasak predavanja bude na duhovnim i etičkim temama po čemu bi Društvo trebalo biti prepoznatljivo.

Predavanja koja organizira Podružnica biti će dva puta najavljena članstvu Podružnice putem e-maila i najava će biti na web adresi HKLD-a. Također, predloženo je na predavanju najaviti slušateljima slijedeće predavanje.

Predloženo je poticati osjećaj pripadnosti Društvu i Podružnici s konkretnim osobnim angažmanom te poticajem dovođenja prijatelja na predavanja u Podržnicu.

Ad 5)      Započelo se s unapređivanjem baze podataka o članovima Podružnice, pri čemu je angažiran stručnjak za baze podataka, gosp. Mile Skelin. Postojeći podaci se neće gubiti, a cilj unapređenja baze podataka je lakše izvlačenje e-mail adresa članova, omogućavanje razvrstavanja i lakšeg grupiranja članova po različitim karakteristikama poput radnoga mjesta, specijalnosti, dobi itd. Također, u bazi podataka bi se omogućilo upisivanje plaćenih članarina te bi se moglo znatno poboljšati rizničarstvo s praćenjem plaćanja članarine.

Potrebno je kontinuirano nastaviti s ažuriranjem podataka baze podataka o članovima Društva.

Ad 6) Započinje se s uređivanjem web adrese Društva u čemu je angažiran stručnjak web-designa Hrvoje Jerković. Cilj je osvježiti web adresu HKLD-a, poboljšati vizualni izgled i unaprijediti ju pri čemu bi svaka podružnica i sekcija imala mogućnost samostalnog dodavanja obavijesti na web-stranicu HKLD-a. Glavni urednik web-stranice HKLD-a će biti Stjepan Katić.

Ad 7)      Žarko Udiljak navodi kako Sekcija stomatologa i dalje provodi pripreme za hodočašće u Rim, te da je opseg posla velik.

Žarko Udiljak uočava potencijal Salus populi u zdrvastvenom turizmu, te je u raspravi zaključeno kako će se potencijal moći iskoristiti uz zapošljavanje stručnjaka-menagera koji bi vodio poslovanje udruge.    

Katarina Marušić, predsjednica Sekcije mladih, navodi kako je su članovi imali susret s duhovnikom. Također, i u Sekciji mladih se uočava trend opadanja dolazaka članova na druženja koja se organiziraju. Članovi Sekcije mladih se redovito obavještavaju o predavanjima koje organizira Podružnica.

Ad 8) Pod točkom razno nije bilo dodatnih prijedloga niti komentara.

 

Tajnik Podružnice
Petar Bilić, dr. med.

Predsjednik Podružnice
Prim. dr. sc. Rok Čivljak, dr. med.

logo hkld 20 04 2014

No Comments

Post A Comment