ZAGREB: ODRŽANO STRUČNO PREDAVANJE DOC. DARKA PEROVIĆA

Podružnica HKLD-a „Branimir Richter“ u Zagrebu ugostila je 21. veljače 2024. godine doc. dr. sc. Darka Perovića, koji je u prepunoj dvorani HKLD-a u Praškoj ulici u Zagrebu održao predavanje pod naslovom „Moderno liječenje križobolje“

Koliko je tema aktualna, najbolje je svjedočio interes nazočnih koji su popunili dvoranu HKLD-a, ali i svih koji su predavanje pratili putem Zoom aplikacije. Na početku predavanja, cijenjenog kolegu je predstavila predsjednica Podružnice, prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović, poželjevši mu dobrodošlicu. Doc. prim. dr. sc. Darko Perović je specijalist opće kirurgije, subspecijalist iz traumatologije, voditelj Odjela za spinalnu kirurgiju u Zavodu za ortopediju i traumatologiju Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu. Uslijedila je molitva duhovnika Podružnice, izv. prof. dr. fra Draženka Tomića koja je bila blagoslovljeni uvod u vrlo aktualno i zanimljivo predavanje.

U uvodu je doc. Perović iznio osnovne pojmove i definicije križobolje te je, iznoseći podatke o epidemiologiji i prevalenciji križobolje, istaknuo da je križobolja nakon prehlade drugi najčešći razlog posjete pacijenata liječnicima obiteljske medicine. Prema najosnovnijoj podjeli, ona može biti akutna i kronična. Križobolja, posebno ona kronična, je za pacijenta, njegovu obitelj i društvo u cjelini neugodan simptom koji narušava kvalitetu života i uzrokuje visoku stopu dugotrajnih izostanaka s posla i bolovanja, što predstavlja „skupu dijagnozu“ s gledišta zdravstvene ekonomike.

Uslijedio je prikaz razvoja konzervativnih i kirurških tehnika u liječenju križobolje, indikacije za njihovu primjenu, prikaz prednosti i nedostataka pojedinih metoda liječenja. Svoje je predavanje na poseban način učinio zanimljivim navodeći primjere iz vlastite prakse, te ishode liječenja u pacijenata pojedinih dobnih i etioloških skupina s križoboljom.

Put modernom liječenju križobolje u našoj zemlji počeo je 2008. godine, zahvaljujući tadašnjem ministru zdravstva, dr. Andri Vlahušiću koji je začetnik inicijative da se prvi zahvati, uz pomoć inozemnih kolega, izvedu u Dubrovniku. U Dubrovniku je na edukaciji bio i doc. Perović, te se nakon edukacije i uz konzultaciju s kolegama iz svijeta koji su se bavili ovom problematikom, odlučio na prve minimalno invazivne zahvate u liječenju križobolje. Ubrzo je uslijedio razvoj mnogih novih minimalno invazivnih operacija u hrvatskim bolnicama. Zaista se može reći da su prikazane operativne metode (vertebroplastika, intersponizni umetak, perkutana fiksacija kralježnice, endoskopska discektomija, METRx dekompresija, SED) veliki napredak u operacijskom liječenju križobolje s visokom stopom uspješnosti. S druge strane, fascinira činjenica komfora za pacijente koji već nakon nekoliko sati praćenja ili sljedećeg dana mogu biti otpušteni na kućno liječenje.

U zaključnome dijelu svojega predavanja doc. Perović se osvrnuo kako se problemu križobolje treba pristupiti multidisciplinarno, te da ponekad pacijentu s križoboljom ne pomažu niti zahvati moderne minimalno invazivne vertebralne kirurgije. To znači da etiologiju križobolje, kao jedne od najčešćih bolesti modrenog doba, treba promatrati i liječiti s više aspekata, o čemu najbolje govore riječi sv. Ivana Pavla II iz enciklike Salvifici doloris (Spasonosno trpljenje) broj 5. „ Čovjek trpi na različite načine koje medicina često ne dohvaća ni svojim najrazvijenijim specijalizacijama. Patnja je nešto šire od bolesti, nešto složenije i dublje ukorijenjeno u samu narav. Riječ je, dakle, o boli duhovne naravi, a ne samo o psihičkoj dimenziji boli koja prati kako moralno tako i tjelesnu patnju.“

Nakon ovoga izuzetno zanimljivog i aktualnog predavanja, uslijedila je poticajna rasprava među sudionicima, koji su potvrdili velike uspjehe u napretku operativnog liječenja križobolje, ali i potrebi da se više radi na kvalitetnom, multidisciplinarnom i duhovnom pristupu u liječenju ovih bolesnika.

Zahvalivši se predavaču na odazivu, izvrsnom i poticajnom predavanju, predsjednica Podružnice, prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović, poklonila je doc. prim. dr. sc. Darku Peroviću, poticajni poklon, knjigu drugog predsjednika HKLD-a, pokojnog akademika Antona Švajgera „Spisi medicinske etike“. Predvodeći molitvu zahvale dobrome Bogu, na kraju našega druženja uz predavanje i raspravu, prof.dr.fra Draženko Tomić je također izrazio i svoje veliko zadovoljstvo što je ovaj skup imao odličan odaziv i polučio poticajne zaključke. Predsjednica Podružnice, prof. Galešić Ljubanović je potaknula članove da i dalje sudjeluju u sličnim događanjima i predavanjima, jer su oni prilika da se članovi međusobno bolje upoznaju, povežu i razmijene iskustva koja će biti na korist ne samo na osobnoj razini, nego razini cijele zajednice u kojoj živomo.

Tekst i fotografije: prof. dr. sc. Zora Zakanj, dr. med.

 

No Comments

Post A Comment