Stručno predavanje mr. Matoša o implantoprotetskoj terapiji zračenih pacijenata

Sekcija doktora dentalne medicine HKLD-a i Podružnica „Branimir Richter“ u Zagrebu ugostili su u društvenim prostorijama u Praškoj 24. svibnja 2023. mr. sc. Ivana Matoša, dr. d. med. koji je održao stručno predavanje „Implantoprotetska terapija pacijenata zračenih u području glave i vrata“. Program je moderirala dr. sc. Zita Blažić-Potočki, dr. dent. med., tajnica Sekcije. Ova, kompetentno i stručno iznesena problematika, pobudilo je velik interes nazočnih članova HKLD-a koji su, svatko sa svojih stručnih pozicija, postavljali pitanja.

Mr. Matoš je u uvodu ustvrdio kako gotovo svi pacijenti razviju neku od komplikacija uslijed radioterapije glave i vrata (mukozitis, kserostomija, disgeuzija, infekcije, karijes, trizmus). Moguća je i osteoradionekroza (ORN) – nekroza kosti uzrokovana terapijskim dozama zračenja u području čeljusti i okolnih struktura. Najnovija prospektivna i retrospektivna istraživanja nude smjernice u postavljanju dentalnih implantata kojima se rizik od razvoja ORN svodi na minimum. Predavač je istaknuo kako je svrha izlaganja ukazati na uspješnost implantoprotetske rehabilitacije pacijenata koji se liječe od intraoralnog i ostalih karcinoma u obliku preživljavanja implantata s obzirom na neminovno štetne učinke radioterapije. Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, Predavač je prikazao slučaj pacijenta kojem je 2007. god. dijagnosticiran tumor lijeve tonzile sa širenjem na bazu jezika i prema gore, do mekog nepca. Nakon liječenja i radioterapije planirano je postaviti pokrovnu protezu retiniranu na dva implantata pomoću lokatora u mandibuli. Ugrađena su dva implantata 4×11 mm u regiji parasimfize mandibule uz antibiotsku premedikaciju. Nakon uspješne oseointegracije, a prije završetka protetske terapije pacijent razvija trizmus i fistulu intraoralno u području desnog angulusa mandibule. CT mandibule je opisao postojanje purulentnog sadržaja te je nakon incizije provedena antibiotska terapija i HBO nakon čega su se simptomi povukli. Jednogodišnjim praćenjem nije utvrđen gubitak kosti niti upala u području dentalnih implantata, međutim ponovna pojava simptoma i kontrolni CT mandibule utvrdili su kako se radi o osteoradionekrozi u području desnog angulusa mandibule nejasne etiologije. 

Predavač je iznio podatke iz znanstvene literature o takvim slučajevima, ukazao na stopu preživljavanja implantata nakon zračenja, metode augmentacije, ulogu u poziciji implantata te rezultate istraživanja obzirom na stopu preživljavanja implantata postavljenih unutar prve godine i nakon prve godine od završetka radioterapije. Na kraju svog izlaganja ustvrdio je kako uporaba dentalnih implantata donosi brojne prednosti nad uporabom konvencionalnih proteza u suvremenom pristupu liječenju onkoloških bolesnika. Stopa preživljavanja implantata nakon radioterapije u području glave i vrata iznosi 75%-97%. (Fronta mandibule je najmanje zahvaćena posljedicama radioterapije.) FFF nudi odgovarajuću kvalitetu i količinu transplantirane kosti uz mogućnost jednostavnog oblikovanja. Primara stabilnost postiže se bi-ili trikortikalinim postavljanjem implantata uz potapanje i dvofaznu tehniku te period aseoirtegracije od 6-9 mjeseci. Perioperativna uporaba antibiotika (15 dana) i HBO (20 tretmana prije i 10 nakon). Nema statistički značajne razlike preživljavanja implantata između slučajeva s i bez radioterapije. Rizik od pojave ORN je doživotan. Pojava ORN u ovom slučaju lokacijski je neovisna o postavljenim dentalnim implantatima. D.T.

(Zagreb, 24. 5. 2023.)

 

No Comments

Post A Comment