Stručni skup za liječnike, Franjevački samostan Karin, 29.4 – 1.5.2022.

Franjevački samostan Karin

Stručni skup za liječnike
u organizaciji Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu
Franjevački samostan Karin

29.4 – 1.5.2022.

Elementi savjetovanja u liječničkoj praksi

 

Opis stručnog skupa: predavanja i radionice o bitnim čimbenicima savjetovanja u liječništvu u komunikaciji sa psihološkom i pravnom strukom

Voditeljice:
dr. sc. Gina Šparada, psiholog
Ivana Papac, dipl. iur.
Danijela de Micheli Vitturi, med. spec. obiteljske medicine, logoterapeut 

Način prijave: uplatite 200 kuna Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, na IBAN: HR9324070001100061993 i obavite motivacijski razgovor na broj: 091 7275154

Cijena smještaja: 600 kuna (uplaćuje se u samostanu)

Početak:         petak, 29.4.2022., u 16.30h
Završetak:      nedjelja, 1.5.2022., u 15.30h

 

 

Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko frankopanska 19, 21000 Split, Tel. +385-21-308-300, Fax. +385-21-386-144, Email: office@kbf-st.hr  IBAN HR9324070001100061993;
Hrvatsko katoličko liječničko društvo, Praška 6/II (Marićev prolaz), 10000 ZAGREB, e-mail: hkld@www.solutionx.info Tel: 01 4817-537;
Franjevački samostan i župa Karin, Donji Karin 196, 23452 Karin ; e-mail: samostankarin1@gmail.com

 

 

 

No Comments

Post A Comment