Sekcija za odgoj i obrazovanje

Nakon osnutka Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, 1991.g., započela je aktivnost članova Društva podijeljenih prema njihovim željama u nekoliko radnih grupa. Jedna od njih bila je grupa za odgojno-obrazovni rad i njezina aktivnost se odmah usmjerila na zadatak Društva da potiče etičko-moralnu, znanstvenu i stručnu izobrazbu članova prema zahtjevima vremena i nauku Katoličke crkve (Statut HKLD-čl.4.,t.1.).

Već na prvoj godišnjoj skupštini Društva, 13.3.1992.g., održana je rasprava za okruglim stolom «Medicinska etika u svakodnevnoj praksi». U izlaganjima i u raspravi naglašena je potreba daljeg rada u tom području, posebno sa studentima, kako bi se pripremili za svoj humani poziv.

Rad ove grupe, koja je dobila ime Sekcije za odgoj i obrazovanje, odvijao se najprije u obliku predavanja u školama, na vjeronauku i na tribinama za mlade, a najčešće teme bile su vezane uz probleme seksualnosti u adolescentnoj dobi. Osjetila se potreba organiziranja tečajeva za edukaciju članova Društva koji će u ime HKLD-a održavati takva predavanja.

Članovi Sekcije dogovorili su se da se prati dnevni tisak i ostale informacije i da se reagira na pojedine napise s neadekvatnim ili tendencioznim informacijama iz područja u djelokrugu djelatnosti HKLD-a. U radu Sekcije sudjelovalo je aktivno oko 15-20 članova. Započelo se sa suradnjom s Hrvatskim katoličkim društvom prosvjetnih djelatnika, te je u lipnju 1994.g. održan tečaj za nastavnike srednjih škola o temi: Biološki i etički pogledi na početak života.

Započelo se i s prikupljanjem različitih tekstova (brošura, članaka, knjiga) o etičkim problemima u medicini. Načinjen je program za prikupljanje financijskih sredstava za tiskanje vlastitih tekstova u edukativne svrhe. Održana su dva sastanka s predstavnicima Ministarstva zdravstva radi uključivanja u projekt za suzbijanje AIDS-a i pušenja. Organizirani su i sastanci s drugim vjerničkim društvima radi zajedničkog djelovanja (npr.s Velikim križarskim bratstvom radi suzbijanja pobačaja), a sudjelovalo se i na sastancima laičkih katoličkih društava u organizaciji HBK.

Od 1996.godine organiziraju se tečajevi trajnog usavršavanja za liječnike (članove i nečlanove) o najaktualnijim temama. Prvi takav tečaj nosio je naslov: Zdravstveno-etička priprema mladih za odgovornu ljubav i brak. Tečaj održan 1998.g. pod naslovom: Ovisnosti organiziran je u suradnji s Centrom za alkoholizam i druge ovisnosti Psihijatrijske bolnice Vrapče. Od ukupno 203 sudionika tečaja polovica su bili članovi našeg Društva. Financijsku pomoć za održavanje tog tečaja dobili smo od Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži RH.

Slijedeći tečaj održan je 1999.g. s naslovom: Obitelj i duševno zdravlje djece i mladih, koji je također izazvao interes liječnika u Društvu i izvan njega. Na svim su tečajevima sudjelovali liječnici iz svih krajeva Hrvatske, pa su se održavali petkom i subotom ili samo subotom. Uz predavanja, čije su skraćene tekstove zadnjih godina sudionici dobivali prije početka tečaja, održavane su radionice po grupama, te rasprava o predavanjima i nakon radionica, a na kraju su donošeni zajednički zaključci. Sudionici su, osim toga, ispunjavali i upitnike s pitanjima o održanom tečaju i o prijedlozima za buduće tečajeve.

Naslov tečaja 2000.g. bio je Odabrana poglavlja iz medicinske etike, pri čemu su obrađeni etički problemi na početku ljudskog života, zatim oni vezani uz kraj života te dvije teme iz svakodnevne prakse. Uz interes liječnika polaznika tečaja bilo je i dosta interesa za ovaj tečaj od strane sredstava javnog obavješćivanja.

U 2001.g. održan je tečaj s naslovom:Liječnička odgovornost na početku 21.stoljeća u kojem su uz liječnike kao predavači sudjelovali i pravnici i teolozi.

Zatim je u sljedećoj, 2002.g. održan najprije tečaj o temi: Seksualnost u adolescentnoj dobi u suradnji s Hrvatskim katoličkim društvom prosvjetnih djelatnika i s Uredom za obitelj HBK. Tečaju je prisustvovalo oko 250 sudionika (liječnika, profesora i vjeroučitelja). Nakon toga održan je tečaj za liječnike: Propusti i pogreške liječnika u svakodnevnoj praksi, u kojemu je uz analizu uzroka liječničkih pogrešaka obrađeno nekoliko medicinskih područja (pedijatrija, školska medicina, anesteziologija i psihijatrija) i na kraju je razmotrena uloga etičkih povjerenstava u zdravstvenim ustanovama. Cilj ovog tečaja bio je utvrđivanje najčešćih liječničkih pogrešaka u pojedinim područjima medicine i mogućnosti njihovih ispravljanja. Oko 150 sudionika tečaja raspravljalo je o temama i dogovoreno je da se na slijedećem tečaju analiziraju propusti i pogreške u drugim medicinskim područjima. Oba ova tečaja zapažena su u sredstvima javnog informiranja. U svim tečajevima predavači su najvećim dijelom bili članovi našega Društva, a za pojedine teme pozvani su stručnjaci izvan Društva. Naši članovi sudjelovali su osim toga i u radu sa starijim osobama u Domu umirovljenika Centar, koji je zamolio naše Društvo za održavanje predavanja o zdravstvenim temama u tom Domu. U protekle tri godine održavana su predavanja svaki mjesec, s temama vezanim uz zdravstvene probleme starije životne dobi.

Rad s mladima nastavljen je predavanjima, posebno na zaručničkim tečajevima, a u manjoj mjeri i u školama, na župnom vjeronauku i u misijama.

Sekcija za odgoj i obrazovanje nastavila je s održavanjem tečajeva trajne izobrazbe, pa je u 2003. godini održala dva tečaja. U lipnju je održan tečaj s temom: Propusti i pogreške liječnika (2.dio), u kojem su od medicinskih struka obrađene interna medicina (kardiologija, hitna internistička služba, gastroenterologija i reumatologija-imunologija), te dermatologija, oftalmologija i traumatologija. Usto je bilo govora i o ulozi izobrazbe liječnika u učestalosti propusta i pogrešaka, a teolog je obradio temu o ispitu savjesti liječnika. U studenom iste godine tema je tečaja bila: Etički aspekti terapijskog kloniranja i transplantacije organa. Najprije je bilo govora o kloniranju općenito, s tumačenjem pojedinih, često krivo primjenjivanih termina, kao i o ksenotransplantaciji. Zatim je kao uvod u transplantaciju raspravljeno o moždanoj smrti, a transplantacija je obuhvatila transplantaciju srca, krvnih stanica, bubrega, jetre i pankreasa. Teološka je tema bila etika transplantacije organa..

Sljedeće, 2004. godine, održan je tečaj s trećim dijelom Propusta i pogrešaka liječnika, u kojem su obrađene struke: neurokirurgija, torakalna kirurgija, urologija, otorinolaringologija, transfuziologija, infektologija, fizijatrija, neurologija, radiologija, laboratorijska dijagnostika, patologija i citologija. Na kraju je teolog govorio o temi: Čemu zdravlje?

Tečaj u 2005. godini imao je naslov: Lijekovi i njihova racionalna primjena. Započelo se s teološkim izlaganjem : Primum nihil nocere, a zatim je bilo najprije raspravljeno pretkliničko ispitivanje lijekova. Iza toga se govorilo o etičkim pitanjima kliničkog ispitivanja lijekova, te o njihovim nuspojavama i interakcijama. U kliničkom dijelu govorilo se o racionalnoj primjeni lijekova u kardiologiji, gastroenterologiji, endokrinologiji, pedijatriji, psihijatriji i reumatologiji. Svi su tečajevi završavali s opsežnom raspravom i testom (pismenim) te zaključcima. Tekstovi izlaganja na tečajevima u skraćenom obliku tiskani su najprije u obliku skripta za sudionike tečajeva, a posebno su u većini slučajeva objavljeni i u Glasniku HKLD-a. Osim toga, objavljene su tri knjige u suradnji s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove s temama iz ovih tečajeva: Ljubav i brak, Medicinska etika 1.dio i Medicinska etika 2.dio.

Tema tečaja u 2006. godini bi će: Liječnik i kvaliteta života. Zbog naravi posla, Sekcija za odgoj i obrazovanje surađuje stalno sa Sekcijom za tisak. Tekstovi predavanja svakog tečaja tiskaju se prije tečaja u obliku skripti, a nakon tečaja se uobičajilo izdavanje tih tekstova u posebnom broju našega «Glasnika».

Angažman većeg broja suradnika u radu Sekcije i bolja financijska situacija omogućile bi sigurno bolje rezultate, ali optimizam nas ne napušta. Nadamo se da ćemo i u ovakvim okolnostima postići ubuduće više zahvaljujući iskustvima stečenim u dosadašnjem radu.

Voditeljica Sekcije za odgoj i obrazovanje: dr.sc. Morana Brkljačić, dr.med. morana_brkljacic@yahoo.co.uk

No Comments

Post A Comment