Prof. Jasenka Markeljević i dr. Mirjana Radan u francuskom Senatu na konferenciji “One of us”

01 u francuskom Senatu 3

U francuskom Senatu u Parizu, u Luksemburškoj palači 23.veljače 2019. održana je konferencija “One of us”

Konferencija je okupila “think tankere” iz svih država Europe koji bi svojim promišljanjem i zauzetošću mogli doprinijeti zaštiti ljudskog života od začeća do naravne mu smrti. U ime HBK Vijeća za život i obitelj Konferenciji je nazočila i aktivno sudjelovala profesionalno heterogena grupa, od kojih su dvije sudionice ujedno i članice HKLD-a, prof.dr.sc. Jasenka Markeljević, predstavnica HKLD-a u F.E.A.M.C.-u i predstavnica F.E.A.M.C.-a u F.I.A.M.C.-u te dr.sc. Mirjana Radan, članica UO HKLD-a.

Pogledajte fotografije!

02 u francuskom Senatu 7

03 u francuskom Senatu 5

04 u francuskom Senatu 4

05 u francuskom Senatu 1

06 u francuskom Senatu 6

 07 u francuskom Senatu 2

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment