Prof. dr. sc. Josip Šimunović izabran za duhovnika Sekcije doktora dentalne medicine HKLD-a

josip simunovic

Prof. dr. sc. Josip Šimunović, v. d. pročelnik Katedre pastoralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabran je za duhovnika Sekcije doktora dentalne medicine HKLD-a. Raniji duhovnik bio je prof. dr. sc. don Ivan Bodrožić, koji je postao duhovnik HKLD-a

Prof. Šimunović rođen je 1971. godine u Zagrebu. Nakon završenog osmog razreda upisuje Interdijecezansku srednju školu za spremanje svećenika na Šalati, a 1990. godine je primljen u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu kao kandidat za Zagrebačku nadbiskupiju. Iste godine upisao je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 1995. i stekao naslov diplomiranog teologa. Nakon svećeničkog ređenja upisao je poslijediplomski studij religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom fakultetu Sveučilišta u Beču, gdje je 1999. godine, poslije obranjene doktorske dizertacije Der Religionsunterricht an den Schulen in Kroatien. Seine Entwicklung seit, postiže akademski stupanj doktora teologije. Po povratku iz Beča, godinu dana bio je privremeni župni vikar u župi Sv. Leopolda B. Mandića, u zagrebačkom naselju Voltino – Ljubljanica, i godinu dana tajnik zagrebačkog nadbiskupa, mons. Josipa Bozanića. Od jeseni 2001. godine pastoralni je suradnik u župi Pohoda BDM na Dolcu i katedralni ceremonijar do 2012. godine. Godine 2000./2001. je kao honorarni nastavnik počeo predavati kolegij Proseminar s katehetskom temom Vjeroučitelj danas na prvoj godini Katehetskog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2001./2002. zaposlen je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem predaje kolegije: Fundamentalni pastoral, Pastoral sakramenata, Oblici župnog pastorala (izborni kolegij), seminar, proseminar te kolegije na poslijediplomskom studiju. U akademskim godinama 2001./2002. i 2002./2003., bio je koordinator u ime Katehetskog ureda Zagrebačke nadbiskupije na Teološko-katehetskom doškolovanju odgojiteljica u vjeri u predškolskim ustanovama te predavač na istom. Aktivno sudjeluje na katehetskim školama, seminarima i raznim oblicima permanentnog obrazovanja vjeroučitelja organiziranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije te Katehetskog ureda Zagrebačke nadbiskupije, danas Ureda za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije. Vodi duhovne vježbe za vjeroučitelje. Organizirao je i pripremao regionalna, nadbiskupijska i nacionalna natjecanja učenika iz školskog vjeronauka – Vjeronaučne olimpijade. Nastupa na Prvom programu Hrvatskog radija, Hrvatskom katoličkom radiju i Radio Mariji na kojem vodi jednom mjesečno vlastitu emisiju „Moj život u vjeri“, tumačenje Katekizma Katoličke Crkve, dokumenata Drugoga vatikanskog koncila i ostalih dokumenata Crkvenoga učiteljstva. Član je Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, Povjerenstva za polaganje stručnog ispita vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola, PosT Netzwerk der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen, Povjerenstva za recenziranje vjeronaučnih udžbenika (imenovan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa), Prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije, Tajništva za pripremu Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Od jeseni 2001. pa do ljeta 2006. godine bio je zamjenik predstojnika Katehetskoga ureda Zagrebačke nadbiskupije. Od jeseni 2004. do jeseni 2012. godine bio je član Povjerenstva za natječaje na Fakultetu, a od jeseni 2008. do jeseni 2014. godine član Povjerenstva za razredbene ispite. Od veljače 2007. godine zamjenik je predstojnika Katehetskoga instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, član Vijeća Katehetskog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. Predsjednik Državnog povjerenstva za provedbu Natjecanja učenika i učenica osnovnih i srednjih škola – Vjeronaučne olimpijade bio je od 2008. do 2010. godine. Od rujna 2009. do rujna 2010. bio je član Povjerenstva za organizaciju Teološko pastoralnog tjedna. Od rujna 2009. član je Knjižničnog vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od studenoga 2009. do listopada 2013. godine bio je Predstojnik Katehetskoga instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u dva mandata od dvije godine). Od jeseni 2014. godine ravnatelj je Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta Zagrebačke nadbiskupije i voditelj Đakonske pastoralne godine. Od siječnja 2015. godine član je Hrvatske sekcije europskoga društva za katoličku teologiju. Biran u suradnička zvanja i u znanstveno-nastavna zvanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je dvije knjige i brojne znanstvene radove.

Više pročitajte na poveznici OVDJE!

Mr. sc. Žarko Udiljak, DDM, spec. dent. prot.
Predsjednik Sekcije doktora dentalne medicine HKLD-a

 

 

No Comments

Post A Comment