Plan i program rada Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva za 2024. godinu

Na Skupštini HKLD-a održanoj 2. ožujka 2024. godine u Varaždinu Društvo je donijelo plan i program rada za 2024. godinu koji je prikazan u priloženoj tablici

Pozivamo članove HKLD-a, i sve one koji nam se žele pridružiti, da redovito prate naše obavijesti i aktivnosti na mrežnoj stranici Društva te da nam se pridruže.

Svoje prijedloge i komentare na rad Društva slobodno uputite u tajništvo Društva putem maila: tajnistvo@hkld.hr.

Andrija Miculinić, dr. med.
Andrea Koščec, mag. pharm.
tajnici HKLD-a

No Comments

Post A Comment