Papa katoličkim liječnicima: Bolesnik nije stroj koji treba popraviti

www.fiamccongress2018.com

Papa Franjo s članovima Svjetskoga saveza katoličkih liječnika 28 svibnja 2018. Vatican Media

“Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato si'”, tema je jubilarnoga 25. kongresa katoličkih liječnika koji će od 30. svibnja do 2. lipnja održati u Zagrebu. I on je – prema Papinim riječima – znak njihova konkretnog sudjelovanja u životu i poslanju Crkve

Kršćansko svjedočanstvo, djelo koje je poseban oblik ljudske solidarnosti, rad obogaćen duhom vjere – tim je riječima papa Franjo opisao zanimanje katoličkoga liječnika, primivši u Vatikanu izaslanstvo Svjetskoga saveza katoličkih liječnika (FIAMC), u vidiku 25. kongresa koji će se, od 30. svibnja do 2. lipnja, održati u Zagrebu. Tema je skupa „Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato si’“.

Crkva je za život

Biti katolički liječnik znači također zauzimati se za stalnu duhovnu, moralnu i bioetičku formaciju, u skladu s evanđeoskim načelima, ne zanemarujući odnos između liječnika i pacijenta, kao ni misionarsku aktivnost kako bi se poboljšali zdravstveni uvjeti stanovništva na periferijama svijeta – istaknuo je Papa.

Crkva je za život, i brine se da ništa ne bude protiv njega u stvarnosti konkretnoga života, koliko god on bio slab ili bez zaštite, koliko god on bio još nerazvijen. Biti katolički liječnici stoga – prema Papinim riječima – znači osjećati se zdravstvenim djelatnicima koji od vjere i zajedništva s Crkvom primaju poticaj kako bi svoju kršćansku i profesionalnu formaciju činili sve zrelijom, svoje posvećivanje neumornim, te neiscrpnom potrebu za poznavanjem i razumijevanjem prirodnih zakona kako bi što bolje služili životu.

Dosljedni i hrabri svjedoci

Liječnike, članove društva papa Franjo je nazvao dosljednim i hrabrim svjedocima koji surađuju s Crkvom u promicanju i zaštiti ljudskoga života od njegova začeća do prirodne smrti, u poštovanju najslabijih, te u humanizaciji medicine i njezinoj potpunoj socijalizaciji. Papin je poziv stoga da se, unatoč naporu i teškoćama, nastave boriti protiv napredovanja, i u medicini, tehnokratskoga kulturnog modela, privrženosti ljudskoj moći bez granica, te praktičnoga relativizma, u kojemu sve, ako ne služi vlastitim interesima, postaje nevažno.

Primarno je dostojanstvo bolesnika

Slijedom toga, pozvani ste potvrditi središnji položaj bolesnika kao osobe, i njegovo dostojanstvo s neotuđivim pravima, među kojima je prvo pravo na život – napomenuo je Papa te istaknuo – Valja se boriti protiv težnje kojom se bolesnoga čovjeka svodi na stroj koji valja popraviti, bez poštovanja moralnih načela, te bez iskorištavanja najslabijih odbacujući ono što ne odgovara ideologiji djelotvornosti i profita.

Katolički se liječnici stoga – prema Papinim riječima – trebaju zauzimati u svojim zemljama i na međunarodnoj razini, intervenirajući u specijalističkim sredinama, ali i u raspravama koje se odnose na zakone o etički osjetljivim temama kao što su, primjerice, prekid trudnoće, završetak života i genetska medicina. Neka ne nedostane vaše brige također i u zaštiti slobode savjesti, liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika – poželio je Papa te istaknuo da se ne može prihvatiti da se uloga liječnika svede na jednostavnoga izvršitelja bolesnikove volje, ili potrebā zdravstvenoga sustava.

papa i fiamc

Katolički liječnik – svjedok vjere

Katolički je liječnik prije svega svjedok proživljene vjere, sposoban surađivati s crkvenim stvarnostima, s onima koji rade uz osobe koje trpe – istaknuo je Sveti Otac te pozvao nazočne da budu promicatelji, ne samo skrbi, nego i bratske ljubavi, prenoseći svojim saznanjima, svima koje susreću, bogatstvo ljudskosti i evanđeoske samilosti.

Na sljedećem kongresu, koji će se održati za nekoliko dana u Zagrebu, razmišljat ćete o temi „Svetost života i medicinska profesija od Humanae Vitae do Laudato si’“. I to je znak vašega konkretnog sudjelovanja u životu i poslanju Crkve. To je sudjelovanje – kako je istaknuto na Drugom vatikanskom saboru – toliko potrebno da bez njega sām apostolat pastirā, u većini slučajeva, ne može postići svoj puni učinak (Dekret Apostolicam actuositatem) – istaknuo je među ostalim papa Franjo.

Na današnjoj je audijenciji bila nazočna i profesorica na Medicinskom fakultetu Sveručilišta u Zagrebu dr. Jasenka Markeljević, predsjednica Organizacijskoga odbora toga jubilarnog 25. međunarodnog kongresa katoličkih liječnika. Poslušajmo što nam je rekla nakon susreta sa Svetim Ocem.

VIDEO link here!

Izvor: Ariana Anić; Benedetta Capelli – Vatikan / vaticannews.va/hr

www.fiamccongress2018.com

 

No Comments

Post A Comment