Otvorena tradicionalna Božićna izložba u Praškoj

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 55

Podružnica HKLD-a „Branimir Richter“ u Zagrebu upriličila je 15. prosinca 2021. svečano otvorenje Božićne izložbe radova nastalih na ovogodišnjoj umjetničkoj koloniji u Sošicama i to u nazočnosti članova HKLD-a, umjetnika i prijatelja. Izložbu je otvorila Nada Kos-Benc, dugogodišnja i zaslužna članica Društva. Adventskim repertoarom pjesama svečanost su upotpunile Dijana Krišto i Ivana Klinar. Program je vodila Vesna Lukinović Škudar. Na proteklu godinu su se osvrnuli i čestitke za uspješnu Novu godinu uputili Galešić Ljubanović, Čivljak, Katić i Tomić

Otvarajući program ovogodišnje Božićne izložbe Podružnice HKLD-a „Branimir Richter“ u Zagrebu moderator programa prof. dr. Vesna Lukinović Škudar, voditelj Umjetničke zbirke HKLD-a „Anton Švajger“, ponudila je podatke o do sada održanim umjetničkim kolonijama zagrebačkog HKLD-a. One su se uz manje iznimke održavale gotovo svake godine, i to ovim redoslijedom: 1) 2010.; 2) 2011. – (Praška) 12. 11. 2011.; 3) 2014. – (Praška), 8. 11. 2014.; 4) 2015. – (Vukovar) 14. 11. 2015. održana s hodočašćem; 5) 2017. – Saborsko, 23. 9. 2017.; 6) 2018. – Sabljaci (Ogulin), 15. 9. 2018.; 7) 2019. – Baške Oštarije (Karlobag), 14. 9. 2019.; 8) 2020. – Dubranec, 19. 9. 2020.; 9) 2021. – Sošice, 11. 9. 2021. Uz umjetničke kolonije organizirane su i Božićne izložbe na kojima su predstavljena djela i ponuđena javnosti na razgledavanje i otkup. Broj tako prikupljenih djela je pred-pandemijske godine dosegao brojku 45. Jedne godine održana je u HKLD-u i uskršnja izložba. Valja ovdje spomenuti i vrlo uspješnu izložbu Medicina sacra povodom 25. obljetnice HKLD-a.

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 19

Osvrt na, obzirom na okolnosti, svakako uspješnu 2021. godinu dala je predsjednica podružnice HKLD-a u Zagrebu prof. dr. Danica Galešić Ljubanović. Podsjetila je na neke točke koje su se ticale same podružnice: suradnju s grkokatolicima u obilježavanju Dana života na Gornjem gradu, izletu „Tako blizu, a tako daleko“ u Križevce, umjetničkoj koloniji u Sošicama; predstavljanje tri knjige (Richter, Krapac i De Micheli Vitturi), predavanja (Budišin, Krapac), izlet u Vukovar uz Dan sjećanja i druge aktivnosti. Svim članovima je poželjela obilje zdravlja i uspjeha u Novoj godini.

Nakon što je nazočne pozdravio predsjednik Društva doc. dr. prim. Rok Čivljak, riječ je uzeo g. Stjepan Katić, voditelj umjetničkih kolonija. On je predstavio prigodni katalog izložbe u kom se nalaze životopisi umjetnika koji su sudjelovali na koloniji u Sošicama. Zahvalio je onima koji su mu pomogli postaviti izložbu te sve pozvao na radno druženje dogodine u rujnu u Rakovici.

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 27

Čestitku je uputio i fra Draženko Tomić, duhovnik Podružnice. Istaknuo je nastojanje Crkve da jednom od sastavnica poslanja katoličkog liječnika učini obranu i promicanje života svakog ljudskog bića od začeća do njegova naravnog zalaza. Podsjetio je na riječi Ivana Pavla II. koji je u svoje vrijeme ukazao na preokupacije koje ugrožavaju shvaćanje ljudske autonomije i pozvao sve ljude dobre volje da uistinu poštuju prava ljudskog bića, da se hrabro suprotstave brojnim i zabrinjavajućim oblicima napada na ljudsko zdravlje i život. Katolički liječnici su k tom pozvani posredovati kolegama na radnom mjestu ne samo znanje povezano s profesijom nego i kršćanske medicinsko-etičke stavove, ponajprije u situacijama koje uz profesionalnu kompetentnost zahtijevaju i odgovarajuću pripravu na moralnom i vjerskom polju.

Tomić je nabrojio i na neke obljetnice u 2022. godini: 30 godina od primanja HKLD-a u međunarodna udruženja katoličkih liječnika, od osnutka riječke i pulske podružnice, od otvorenja Caritasove ljekarne u Zagrebu; 25 godina od osnutka podružnice u Osijeku, od trenutka kad je FIAMC dobio status nevladine organizacije pri UN-u; 20 godina od osnutka HKLD-a u Slavonskom Brodu, Požegi i Dubrovniku; od pokretanja društvene web-stranice, od smrti velikog prijatelja HKLD-a kardinala Franje Kuharića; 15 godina od smrti prve predsjednice Margarite Peraica; 10 godina od smrti prof. Branimira Richtera, čije ime nosi zagrebačka podružnica.

Izložbu je otvorila Nada Benc-Kos. Tom prigodom je istaknut i dio zasluga koje ona ima za HKLD. Naime, Nada Benc-Kos je u Hrvatskom katoličkom liječničkom društvu (HKLD) od samih njegovih početaka. Ona je 1993. izabrana za člana Upravnog odbora HKLD-a (Glasnik, 1993/1(4), str. 3), a zatim je od 1995. deset godina bila član Nadzornog odbora HKLD-a – birana je pet puta uzastopno u to tijelo na dvogodišnje mandate (Glasnik, 1995/2, 44-49; 1997/2, 47-52; 1999/1-2, 68-75; 2001/2, 82-88; 2003/2, 57-65). Izvijestila je o sastanku katoličkih laičkih udruga u Centru za promicanje socijalnog nauka Crkve koji je održan u Zagrebu 15. 11. 2000. i 16. 1. 2001. (Glasnik, 2001/2, 82-88)

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 53

Na skupštinama društva Nada Benc-Kos obično je izvješćivala o radu Karitativne sekcije. Sekcija se sastajala svake treće srijede u mjesecu u Palmotićevoj. U to vrijeme brojila je između 30 i 40 članova (npr. 1995. njih 32; 1996. njih 35) a trećina njih se posebno isticala svojom aktivnošću razvijajući znatnu aktivnost, npr. prim. Krapac i drugi. Nastojala je u rad Sekcije uključiti nove članove, posebno one mlađe.

Od aktivnosti svakako se ističe suradnja s udrugom Kap dobrote pok. p. Antuna Cveka, posjeti starim i bolesnim svećeničkim ili sestarskim domovima o Božiću i Danu bolesnika, razvrstavanje sanitetskog materijala i lijekova iz donacija, obilježavanje Dana bolesnika s osnovnim i srednjim školama u suradnji s Hrvatskim katoličkim društvom prosvjetnih djelatnika.

U tijeku 1993. godine ističe se suradnja s pokretom Hospis u zbrinjavanju bolesnih, nemoćnih i socijalno ugroženih, zatim u osnivanju “mini-domova” i sličnih ustanova; suradnja s Društvom hrvatskih intelektualki na skupljanju svjedočanstava o osobama stradalim u ratu. Pokrenuta je akcija za stvaranje školskog “Karitasa” s posebno prilagođenim programom, te za osnivanje Društva hrvatskih katoličkih medicinskih sestara. Osnivanje zdravstvenog savjetovališta je usprkos razumijevanju Ljekarne Caritas zastalo zbog neusklađenog radnog vremena. (Glasnik, 1994/1-2, str. 33-35)

Aktivnosti se nastavljaju i narednih godina: povodom Svjetskog dana bolesnika 1994. članovi Sekcije su posjetili bolesne časne sestre i njihove štićenice u slijedećim samostanima: Antunovac, Sestre milosrdnice sv. Vinka, Kćeri Božje ljubavi (na dvije lokacije) i Misionarke ljubavi Majke Terezije. Tu su i djeca O.Š. “Kaptol” u dogovoru s ravnateljem škole izvela program za bolesnike. Posjetili su i umirovljene svećenike na Kaptolu. U svim tim aktivnostima ostvarena je dobra suradnja s Udrugom hrvatskih katoličkih prosvjetnih djelatnika. Školska su djeca posjetila bolesne i u staračkim domovima, te u zagrebačkim bolnicama. U tijeku spomenute 1994. članovi Karitativne sekcije HKLD-a posjetili su 72 starije i bolesne osobe, a 1995. godine njih 167. Svima su podijeljene poruke svetog Oca za Dan bolesnika te poklon paketići s proizvodima “Kraš”. U suradnji s udrugom “Kap dobrote” posjetili su i 9 domova umirovljenika te prihvatilište beskućnika “Predah”. Od 1994. godine 14 članova redovito je pomagalo u razvrstavanju lijekova i sanitetskog materijala, koji je u preko 300 paketa pristigao u Župu Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. Uz pomoć Sekcije organiziran je i Božićni koncert na kojem su nastupili Zagrebački liječnici pjevači. Nekoliko članova pomaže u radu udruge Kap dobrote. To je pridonijelo boljoj zdravstvenoj skrbi za korisnike prihvatilišta Predah, gdje se o njihovom zdravlju brinu 3 liječnika specijalista. U suradnji s Društvom hrvatskih katoličkih prosvjetnih djelatnika i Kapi dobrote organizirali su 28. siječnja 1995. stručni skup “Svekolika briga za stare, nemoćne i bolesne te odgoj za karitativni rad”, u povodu 25. obljetnice karitativnog apostolata p. Antuna Cveka. Boravak pape Ivana Pavla II. u Hrvatskoj bio je poticaj članovima Karitativne sekcije da se organiziraju u prihvatu kolega iz drugih mjesta u Hrvatskoj. Tijekom samog boravka liječnici su se aktivno uključili u osiguranje zdravstvene skrbi za vjernike prisutne na euharistijskom slavlju na zagrebačkom hipodromu. Uočeni su i neki problemi u radu sekcije: nedostatak prostora, kao i premalo angažiranje upisanih članova. (Glasnik, 1995/2, 44-49) Slične aktivnosti nastavljaju se i narednih godina. (Glasnik, 1996/2, str. 46-50)

Od 1997. uključili su se u razgovore s bolesnicima u župnim crkvama tijekom devetnice koju je “Kap dobrote” organizirala prigodom Dana bolesnika. Neki članovi su bili aktivni i u Udruzi prijatelja nade, kao i u Hrvatskom društvu za hospicij. Dali su prilog anketi, započetoj na Gornjem gradu, o problemima i potrebama starijih osoba. (Glasnik, 1998/1-2, 45-52). Uz spomenuto 1999. godine se planiralo u svakoj većoj bolnici pronaći povjerenika koji bi pomogao u hospitalizaciji starih i bolesnih članova HKLD-a. (Glasnik, 1999/1-2, str. 68-75). Iste godine, članovi sekcije su 25. rujna 1999. sudjelovali na Sigetu u proslavi 25. obljetnice Malog tečaja – Kursilja. Za božićne blagdane nekolicini bolesnih članova uputili su prigodne čestitke. Pred kraj godine odazvali su se pozivu za pomoć Hrvatskoga katoličkoga društva medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara koji dragovoljno brinu za njegu bolesnih i napuštenih, ponudivši svoje stručne savjete i pomoć. Za tu svrhu šest članova sekcije dalo je svoje telefonske brojeve za slučaj potrebe intervencije ili neposredne zdravstvene pomoći u okviru svoje specijalizacije. (Glasnik, 2000/1-2, str. 68-76) (Draženko Tomić)

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 46

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 8

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 20

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 2

prim ivan barišić 1

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 5

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 6

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 7

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 9

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 10

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 11

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 12

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 13

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 35

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 36

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 37

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 40

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 63

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 64

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 66

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 69

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 70a

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 72

BOŽIĆNA IZLOŽBA 2021 otvorenje 74

Online izložbu pogledajte na Akademija Art!

logo HKLD 30 god

No Comments

Post A Comment