Osvrt na susret „Recept Majke Terezije“

U utorak 30.01. kolega Ivan Prepolec, dr. med. održao je susret Sekcije mladih na temu „Recept Majke Terezije“ kojim nas je sve potaknuo da se pridružimo volontiranju u prihvatilištu u Jukićevoj ulici kod Sestara Majke Terezije

Recept Majke Terezije

Dr. Ivan Prepolec nas je upoznao s djelovanjem sestara Majke Terezije te istaknuo kako nije riječ o karitativnom radu već objasnio kako sestre pokreće želja da se „utaži žeđ za Isusom u ljudima“.  Sestre djeluju među pojedincima koje nijedna institucija ne može obuhvatiti niti ih itko može prihvatiti. U prihvatilištu je smješteno 30-ak osoba.

Na susretu nam se pridružila i Marica Vujić, dr. med. koja u prihvatilištu djeluje već desetak godina te doprinosi tamo na više načina. Dr. Vujić nas je također svojim iskustvom i kontinuitetom služenja, a ponajviše radošću kao posljedicom svega, potaknula da se i mi uključimo u isto. Podsjetila nas je na riječi Majke Terezije: „Ako ja učinim jednu kapljicu dobrote, ti drugu, onaj treću i tako će se stvoriti ocean dobrote…“

Recept Majke Terezije 1

KAKO SE UKLJUČITI U VOLONTIRANJE?

  1. Liječnici

          pregledi, upisivanje u zdravstvene kartone

          otpusna pisma i nalazi

          dogovori i suradnje s nadležnim liječnicima obiteljske medicine

          recepti

          uputna pisma liječnicima (prilikom upućivanja pacijenata)

          ako imate višak lijekova u svojim ambulantama, možete donijeti u prihvatilište.

  1. Farmaceuti

          razgovor – UVIJEK POTREBAN! Ponekad i jedina potreba.

          sortiranje lijekova i sanitetskog materijala

          druge aktivnosti …

  1. Studenti medicine

          zajednički rad s liječnikom

          razgovor – UVIJEK POTREBAN! Ponekad i jedina potreba.

          mjerenje RR-a, GUK-a, edukacija pacijenata

          naručivanje na preglede

          sortiranje lijekova i sanitetskog materijala

  1. Medicinske sestre/tehničari

          razgovor – UVIJEK POTREBAN! Ponekad i jedina potreba.

          mjerenje RR-a, GUK-a, edukacija pacijenata

          naručivanje na preglede

          sortiranje lijekova i sanitetskog materijala

  1. Svi ostali

          Pučka kuhinja (svakim danom u 15:00 h )

          Prijevoz bolesnika ujutro u bolnicu, kontrolni pregledi

Recept Majke Terezije 2

RASPORED RADA (svim danima osim četvrtkom):

8:30 – 11:30 h

14:30 – 17: 30 h

Nedjeljna sv.Misa u 10:00 i 14:30 h .

Klanjanje za sve u velikoj kapeli srijedom u 17:30 h.

 

Potičem SVE zainteresirane da se uključe i osjete radost sliuženja!

Mateja Šegović, dr.med.

No Comments

Post A Comment