Općenito

Kršćanska načela kroz znanost

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) je katolička stručna nevladina organizacija, koja okuplja doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, magistre medicinske biokemije i druge visokoobrazovane djelatnike u zdravstvu

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD)
Croatian Catholic Medical Society (CCMS)
Societas Medica Catholica Croatica (SMCC)

IZ STATUTA HKLD-a

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) osnovano je 16. veljače 1991. godine kao vjerska organizacija u krilu Katoličke crkve, okuplja doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, magistre medicinske biokemije i druge visokoobrazovane djelatnike u zdravstvu radi promicanja kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti.
Ova načela njegovi članovi žele svjedočiti osobnim životom i stručnim djelovanjem pa se stoga stavljaju pod nebesku zaštitu Blažene Djevice Marije, koja se štuje kao Zdravlje bolesnih, i zagovor svetog Luke Evanđelista, zaštitnika liječnika (čl. 2)

Sjedište Društva je u Zagrebu, Praška 6. Društvo ima svojstvo pravne osobe i uvedeno je u Registar udruga pri Ministarstvu pravosuđa RH. (čl. 3)

Društvo izdaje svoje glasilo: Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva kao registrirani stručni časopis, koji osim stručnih i duhovnih priloga sadržava i informacije o djelatnostima Društvima te društvene vijesti (čl. 4)

Cilj je Društva da promiče kršćanska načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti.
U ostvarenju toga cilja Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:
1. poticati etičko-moralnu, zdravstvenu i stručnu izobrazbu svojih članova prema zahtjevima vremena i nauku Katoličke crkve
2. u djelatnost zdravstva unositi i vlastitim primjerom svjedočiti vrednote kršćanskog života 3. u postupku s bolesnim čovjekom njegovati duh istinskog služenja i poštovanja ljudske osobe
4. zauzimati se za primjenu razumnih i najboljih postupaka u čuvanju zdravlja, sprečavanju, prepoznavanju i liječenju bolesti te oporavku bolesnika
5. brinuti se za dostojanstvo liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika kao i za dolične i sigurne uvjete rada u njihovu zvanju
6. svojim stručnim znanjem po pozivu služiti učiteljstvu Crkve
7. promicati katoličke moralno-etičke stavove u medicinskoj znanosti i praksi.

Društvo se ne bavi stranačkom politikom, sindikalnom djelatnošću ni djelatnostima s čisto materijalnim probicima.

Dužnosnici društva

logo kriz

No Comments

Post A Comment