Održano predavanje dr. sc. Slavice Dodig “Biološke i duhovne majke u Bibliji”

HKLD predavanje Slavica Dodig 21 05 2019 27

U biblijskim vremenima majka je bila izuzetno poštivana, osobito ona koja je imala brojnu djecu

Predavanje dr. sc. Slavice Dodig pod nazivom “Biološke i duhovne majke u Bibliji” održano je 21. svibnja u dvorani “Margarita Peraica” HKLD-a u Zagrebu (Praška 6/II)

Predavanje su organizirali Hrvatsko katoličko liječničko društvo (Sekcija doktora dentalne medicine) i Kršćanski kulturni centar

Donosimo sažetak predavanja, a zbog zanimljivosti teme predavanju su nazočili brojni slušatelji.

Biološke i duhovne majke u Bibliji

Iako nas riječ majka gotovo uvijek asocira na biološku majku, Biblija progovara o majčinstvu u mnogo širem kontekstu. Pozornim čitanjem mogu se razabrati tekstovi o biološkim majkama, o majkama koje su dugi niz godina bile nerotkinje, o duhovnim majkama te o Bogorodici, biološkoj majci Kristovoj i duhovnoj majci svega naroda Božjeg.

U prenatalnom životu su majka i čedo jedno tijelo. Čedo osjeti majku i prije negoli je majka svjesna njegova postojanja, a tijekom dojenja dojenče i majka povezani su  predivnim osjećajem uzajamne suovisnosti. Iako se u daljnjem životu očituje sve veća očeva skrb za dijete, pa se očinstvo i majčinstvo nadopunjuju, rano razdoblje velike bliskosti čeda i majke ostaje trajno zapisano u čovjekovoj svijesti. U biblijskim se vremenima majka je bila izuzetno poštivana, osobito ona koja je imala brojnu djecu. Sa svakim se djetetom produživala loza; svako dijete, osobito muško, značilo da je obitelj dobila nove dvije ruke koje će moći raditi i brinuti se za opstanak obitelji, a pomoći će i ostarjelim roditeljima jer će se o njima imati tko brinuti. Prema Starom zavjetu biološka je majka sustvarateljica – produžena ruka Božja koja rađa i odgaja djecu i narod.

Neplodnost braka se u drevnoj Palestini smatrala sramotnom i ponižavajućom. Štoviše, često se tumačila i Božjom kaznom, jer se smatralo da je Bog odlučivao o svemu, o životu i smrti, pa tako i o daru roditeljstva. Propisi su omogućavali da nakon deset godina neplodnog braka muž uzme drugu ženu ili inoču samo da bi imao poroda. Poznati parovi bez djece bili su Sara i Abraham, Rebeka i Izak, Rahela i Jakov, Ana i Elkana te Elizabeta i Zaharija. Svi su oni molitvom i zavjetima od Boga izmolili da nakon dugih godina čekanja, neki i u poodmakloj dobi (Sara i Elizabeta), rode djecu.

Uloga biblijskih duhovnih majki ogledala se u tome da odgajaju narod, da narod uče pravednosti (Debora), da pjesmom veličaju Boga, da se brinu za nezaštičene i ugroženene (Mirjam), da se brinu da narod opstane, da mu pomažu u najtežim trenucima (Judita, Estera, Rahaba), da se bave karitativnim radom (Tabita), da navješćuju Mesiju (proročica Ana), da pomažu Crkvi Božjoj (đakonice), da se brinu o pobožnosti i duhovnom rastu naroda te da šire vjeru (apostolice, npr. Marija Magdalena; misionarke Feba, Junija, Persida, Priscila, Marija kršćanka). Prorok Izaija i sv. Pavao odali su veliko priznanje ženama koje nisu iskusile biološko majčinstvo ali su postale duhovne majke naroda, sljedećim riječima: Kliči, nerotkinjo, koja nisi rađala; podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove! Jer osamljena više djece ima negoli udata, kaže Gospodin.

O Bogorodici kao duhovnoj majci svega naroda Božjeg može se govoriti temeljem riječi što ih je Isus Mariji izgovorio umirući na križu: Ženo! Evo ti sina!, a zatim Ivanu: Evo ti majke!

Biblijska baština o biološkom i duhovnom majčinstvu trajno je ucijepljena u judeo-kršćansku kulturu sve do naših dana. Biološke i duhovne majke  oduvijek su bile, a tako su i danas  čovjekovi i Božji prijatelji, pomagači i podupiratelji mnogima. Sve one imaju važnu ulogu u sustvaranju i odgajanju Božjeg naroda. Zahvalnost za dar života, za sva dobročinstva i putokaze u Božju slavu mogu se izreći molitvenim stihom iz Knjige mudrih izreka: Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na Vratima hvale djela njezina!

HKLD predavanje Slavica Dodig 21 05 2019 10

HKLD predavanje Slavica Dodig 21 05 2019 7

HKLD predavanje Slavica Dodig 21 05 2019 14

HKLD predavanje Slavica Dodig 21 05 2019 12

HKLD predavanje Slavica Dodig 21 05 2019 18

HKLD predavanje Slavica Dodig 21 05 2019 20

HKLD predavanje Slavica Dodig 21 05 2019 21

HKLD predavanje Slavica Dodig 21 05 2019 22

HKLD predavanje Slavica Dodig 21 05 2019 28

 hkld.hr

 

 

No Comments

Post A Comment