ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SEKCIJE FARMACEUTA I MEDICINSKIH BIOKEMIČARA HKLD-a

Izborna Skupština Sekcije farmaceuta i medicinskih biokemičara HKLD-a održana je 07. veljače 2023. godine u dvorani Margarita Peraica, Praška 6/II u Zagrebu

U uvodnom dijelu Skupštine predsjednica Jasna Ćurić, mag. pharm. je pozdravila sve nazočne, a tajnica Marija Brajković je pročitala molitvu farmaceuta. Nakon toga je usljedio radni dio Skupštine, izabrano je Radno predsjedništvo na čelu kojega je bila Ana Dukić, mag. pharm. iz Splita, uz kolegice Veru Pean, mag. pharm. i Tončiku Zovko iz Zagreba.

Prema utvrđenom dnevnom redu predsjednica i tajnica podnijele su svoja izvješća o radu Sekcije u mandatu 2019.-2023. godine. U raspravi je istaknuto da je Sekcija održala brojne stručne i duhovne aktivnosti, također i hodočašća bez obzira na pandemiju kad su sva okupljanja bila ograničena. Posebno se pokazalo korisnim mogućnost praćenja stručnih predavanja putem Zoom platforme.

Nakon rasprave prihvaćena su sva izvješća i usvojen prijedlog da se u planu rada Sekcije za 2023. godinu aktivira veći broj članova, posebno mladih.

Jednoglasno je prihvaćeno da u idućem razdoblju (2023.-2027.) Sekciju vode:

predsjednica Sekcije Jasna Ćurić, mag.pharm.

tajnica Marija Brajković, mag.pharm.

duhovnik Sekcije fr. Ivan Dominik Iličić

Članovi Upravnog odbora:

Ivana Andabaka, mag. pharm.

Ana Dukić, mag.pharm.

Andrea Koščec, mag.pharm.

Jelena Sikirica Ćavar, mag. med. biochem.

Tanja Vucelić, mag. pharm.

Vanda Vukušić, mag.pharm.

Radu Skupštine nazočio je izv. prof. dr. sc. Rok Čivljak, predsjednik HKLD-a, čime mu i ovim putem izražavamo zahvalnost na podršci.

Jasna Ćurić, mag.pharm.
predsjednica Sekcije farmaceuta i medicinskih biokemičara HKLD-a

 

No Comments

Post A Comment