Molitva za blagoslov i duhovne plodove na Skupštini – Utorak, 3. prosinca 2019.

logo kriz

Molitva za blagoslov i duhovne plodove na Skupštini

Utorak, 3. prosinca 2019.

Poštovani članovi HKLD-a,
poštovani vijećnici na Skupštini!

Započeli smo novu liturgijsku godinu, te nas zornice već osvježavaju dajući nam naslutiti blizinu Sina Božjega, tog Mladog Sunca s visine koje dolazi kako bi nas obasjalo svojim sjajem. I mi se radujemo njegovu sjaju, jer nas on prosvjetljuje na našem životom hodu, te isto tako u našem profesionalnom radu. Od njega dolazi svako nadahnuće za stavove i odluke sukladne istini života kojoj nas je on poučio.

No on ne prosvjetljuje samo našu pojedinačnu stvarnost, već prosvjetljuje našu zajedničku stvarnost, to jest naše zajedništvo i zajednički rad da širimo i naviještamo njegovo kraljevstvo na zemlji. Kao liječnici, a nadasve kao članovi HKLD-a pozvani smo se otvoriti njemu i dopustiti da nam um prosvijetli, a volju ražari svojom ljubavlju, kako bi naše djelovanje bilo sukladno njegovu nadahnuću.

Pred nama je izborna godišnja skupština, jedna od važnih točki života našega Društva, te se zato i molimo Gospodinu za nadahnuće i snagu donositi ispravne i dalekosežne odluke koje će omogućiti našemu Društvu da doprinosi dobrobiti našega hrvatskog naroda promičući istinske kršćanske i evanđeoske vrijednosti u našem narodu i društvu.

U tu svrhu stavljati ću za naredne dane himan za dane došašća, jedan psalam, potom Evanđelje od dana, kratko tumačenje, te Molitvu liječnika Srcu Isusovu, te potom Molitvu Gospodnju i završnu molitvu.

Neka nam je blagoslovljen hod kroz Došašće. Dajmo se obogatiti Božjim Duhom, kako bismo jedni drugima bili bogatstvo, a svi zajedno blagoslov svome hrvatskom narodu.

Don Ivan, Duhovnik HKLD-a

 

  1. Bože, u pomoć mi priteci.
    O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
  2. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom,
    O. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen

HIMAN

Čuj, jasni glas odjekuje, 
U tami nas opominje:
Oda sna sad se trgnite,
S nebesa Isus dolazi.

Nek duh se diže klonuli,
Nek praha više ne grli,
U visu nova zvijezda sja,
Od rana da nas ozdravlja.

To Bog nam šalje Jaganjca,
Da briše naše dugove;
Svi skupa sad sa suzama,
Za oproštenje molimo!

Kad iznovice dođe on
I strahom nebo napuni,
Nek ne kazni nas grešnike,
Nek pomiluje blago nas.

Gospdstvo, slava, hvala, čast
Sa Ocem Sinu višnjemu
I s njima Duhu Svetomu
Nek bude u sve vjekove. Amen.

Ant. 1. Čestitima se pristoji hvaliti Gospodina.

Ps 33 (32). Himna Providnosti 

    Pravednici, Gospodinu kličite! *
        Hvaliti ga pristoji se čestitima.
    Slavite Gospodina na harfi, *
        na liri od deset žica veličajte njega!
    Pjesmu novu zapjevajte njemu *
        i glazbala skladna popratite poklicima.

    Jer prava je riječ Gospodnja, *
        i vjernost su sva djela njegova.
    On ljubi pravdu i pravo: *
        puna je zemlja dobrote Gospodnje.
    Gospodnjom su riječju nebesa sazdana *
        i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
    Vodu morsku on sabire kao u mješinu *
        i bezdane stavlja u spremišta.

    Zemlja sva neka pred Gospodinom strepi, *
        neka ga se boje svi stanovnici svijeta!
    Jer on reče – i sve postade, *
        naredi – i sve se stvori.
    Gospodin razbija nakane pucima, *
        mrsi namjere narodima.
    Naum Gospodnji dovijeka ostaje, *
        i misli srca njegova od koljena do koljena.

    Blago narodu kojemu je Gospodin Bog, *
        narodu koji on odabra sebi za baštinu!
    Gospodin motri s nebesa *
        i gleda sve sinove čovječje.
    Iz svoga prebivališta motri *
        sve stanovnike zemaljske:
    on je svima srca stvorio *
        i pazi na sva djela njihova.

    Ne spasava kralja vojska mnogobrojna, *
        ne spasava velika sila junaka.
    Isprazno se od konja nadati spasenju, *
        silna jačina njegova ne izbavlja.
    Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, *
        nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
    da im od smrti život spasi, *
        da ih hrani u danima gladi.

    Naša se duša Gospodinu nada, *
        on je pomoć i zaštita naša.
    Srce nam se u njemu raduje, *
        u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
    Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, *
        kao što se u tebe uzdamo!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Čestitima se pristoji hvaliti Gospodina.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus uskliknu u Duhu Svetom: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin – doli Otac; niti tko je Otac – doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.«

Tada se okrene učenicima pa im nasamo reče: »Blago očima koje gledaju što vi gledate! Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!«

Riječ Gospodnja.

Za razmišljanje:

Božji Sin je se ponizio i postao jedan od nas. Od toga trenutka objavljuje otajstva kraljevstva nebeskoga, ali ga svi ne razumiju. Razumiju ga oni koji su čista i jednostavna srca, dok ljudi umišljeni u svoju mudrost i znanje ne uspijevaju osjetiti dubinu i važnost njegovih riječi. Toliko je Isus bio oduševljen malim ljudima koji su u jednostavnosti srca primali njegovu riječ, da je od radosti u Duhu Svetomu kliktao što su dopustili da ih Bog vodi u njihovim promišljanjima.

Time što je postao malen za malene, i nama je dao znak. Pozvani smo i mi biti maleni poput njega i služiti potrebnima kako bi došli do pravoga spoznanja istine i prave malenosti duha koja služi drugome, a ne traži svoje probitke.

Molitva Srcu Isusovu

Srce Isusovo, srce koje kuca u dubini naših srca
i svih ljudskih života stvorenih na tvoju sliku i priliku,

daj nam prepoznati dostojanstvo svakog ljudskog života,
štititi ga i skrbiti o njemu, olakšavati mu i liječiti ga.

Srce Isusovo, srce koje si dao da se oblikuje u srcu Marijinu,

daj nam srce mudrosti i znanja
koje iz riječi Božje crpi rasuđivanje
i krepost za ljubiti i služiti.

 

Molitva Gospodnja: Oče naš…

Pomolimo se:
Nek se vine, Gospodine, naša molitva pred tvoje lice: daj da ovo vrijeme čekanja tebi iskreno služimo i čista srca proslavimo veliko otajstvo utjelovljenja tvoga Sina. Koji s tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

No Comments

Post A Comment