Molitva za blagoslov i duhovne plodove na Skupštini – Petak, 6. prosinca 2019.

logo kriz

Molitva za blagoslov i duhovne plodove na Skupštini

Petak, 6. prosinca 2019.

  1. Bože, u pomoć mi priteci.
    O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
  2. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom,
    O. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen

HIMAN

Svetac što danas slavimo ga smjerno
Upravik bješe, razboriti otac,
A sada slavan kraljuje sa Kristom
Zauvijek blažen.

Svećenik ovaj, učitelj i vođa,
Predstojnik puka, pomazanik Božji,
narod je vjerno upravljao mudro
Vječnom životu.

Zagovor njegov kod tebe, o Bože,
Neka nam grešnim izmoli tu milost:
Da grijeh nam prostiš, radost nam podariš
U nebo doći.

Jedinom Bogu pohvala i dika,
Na nebu slava, vjekovječna hvala,
Što mudro svijetom zakonima svojim
Zauvijek vlada. Amen.

PSALMODIJA

Ant. 1. Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.

Ps 51 (50). Smiluj mi se, Bože

Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka.

    Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
        po velikom smilovanju
        izbriši moje bezakonje!
    Operi me svega od moje krivice, *
        od grijeha me mojeg očisti!

    Bezakonje svoje priznajem, *
        grijeh je moj svagda preda mnom.
    Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
        i učinio što je zlo pred tobom:
        pravedan da budeš prema svojim riječima *
        i bez prijekora kada te sudili budu.

    Evo, grešan sam već rođen, *
        u grijehu me zače majka moja.
    Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
        u dubini duše učiš me mudrosti.

    Poškropi me izopom da se očistim, *
        operi me, i bit ću bjelji od snijega!
    Objavi mi radost i veselje, *
        nek se obraduju kosti satrvene!

    Odvrati lice od grijeha mojih, *
        izbriši svu moju krivicu!
    Čisto srce stvori mi, Bože, *
        i duh postojan obnovi u meni!

    Ne odbaci me od lica svojega *
        i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
    Vrati mi radost svoga spasenja *
        i učvrsti me duhom spremnim!

    Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
        i grešnici tebi će se obraćati.
    Oslobodi me od krvi prolivene, †
       Bože, Bože spasitelju moj! *
       Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

    Otvori, Gospodine, usne moje, *
        i usta će moja navješčivati hvalu tvoju.
    Žrtve ti se ne mile, *
        kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
    Žrtva Bogu duh je raskajan, *
        srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

    U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
        i opet sagradi jeruzalemske zidine!
    Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
        prinosi i paljenice, *
        i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Mt 9,27-31

Kad je Isus odlazio odande, pođu za njim dva slijepca vičući: »Smiluj nam se, Sine Davidov!« A kad uđe u kuću, pristupe mu slijepci. Isus im kaže: »Vjerujete li da mogu to učiniti?« Kažu mu: »Da, Gospodine!« Tada se dotače njihovih očiju govoreći: »Neka vam bude po vašoj vjeri.« I otvoriše im se oči. A Isus im poprijeti: »Pazite da nitko ne dozna!« Ali oni, izišavši, razniješe glas o njemu po svem onom kraju.

Za razmišljanje:

Koliko se samo mi ljudi mučimo s vidom, tako važnim osjetilom. Slabovidnost i potpuna sljepoća spone su koje nam ne dopuštaju slobodno se kretati, opažati svijet oko sebe, uživati u njegovoj ljepoti i slaviti Boga poradi svega što je učinio. Kako i mi znamo biti slijepi! Slijepi za Božju prisutnost pored nas i ne želimo se osloboditi svoje sljepoće. Živimo u sljepoći netrpeljivosti, probitka, ljudskih razloga i motivacija, u sljepoći nevjere, mlakosti i bezboštva. Isus nam je nadohvat, dolazi ususret i nosi spasonosnu pomoć. Neka nas naša sljepoća ne spriječe da ne pođemo za Isusom, da ne odemo u kuću gdje on prebiva i da mu ne uputimo iskrenu zamolbu. Dopustimo mu da nas oslobodi od naše sljepoće grijeha i slabosti, a oči nam prosvijetli vjerom.

Neka naše oči na Skupštini budu prosvijetljene istom vjerom kojom najprije motrimo svoga Gospodina, a onda i sve ostale kao braću oko sebe. Njegujmo dar zajedništva, kao što su činila i ova dva slijepca, kako bismo zajedničkim snagama došli do Gospodina i od njega primili milosni dar.

Molitva Srcu Isusovu

Srce Isusovo, iz kojega su potekli krv i voda,

udijeli nam mudro i snažno srce

kako bismo sve svoje darove i sposobnosti

stavili u službu života vječnoga i radosne vijesti spasenja.

Srce Isusovo, znaku ljubavi Očeve,

izvore iz kojega izvire Duh, izlij u naša srca ljubav

kako bismo, svojim ponašanjem i riječima,

znali odgovoriti na tvoj poziv,

te kako bismo hrabrili, vodili i snažili

članove naših medicinskih timova i naših obitelji

da ljubimo, skrbimo i služimo svojoj bolesnoj braći i sestrama

na način na koji si im ti služio, skrbio o njima i ljubio ih.

 

Molitva Gospodnja: Oče naš…

Pomolimo se:

Gospodine, tvome se milosrđu žarko utječemo: zagovorom svetog biskupa Nikole čuvaj nas od svih opasnosti života da bez zapreke idemo putem spasenja. Po Gospodinu našemu Isus Kristu Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. Amen

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla
i priveo nas u život vječni. Amen.

No Comments

Post A Comment