Molitva za blagoslov i duhovne plodove na Skupštini – Četvrtak, 5. prosinca 2019.

logo kriz

Molitva za blagoslov i duhovne plodove na Skupštini

Četvrtak, 5. prosinca 2019.

  1. Bože, u pomoć mi priteci.
    O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
  2. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom,
    O. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen

HIMAN

Čuj, jasni glas odjekuje, 
U tami nas opominje:
Oda sna sad se trgnite,
S nebesa Isus dolazi.

Nek duh se diže klonuli,
Nek praha više ne grli,
U visu nova zvijezda sja,
Od rana da nas ozdravlja.

To Bog nam šalje Jaganjca,
Da briše naše dugove;
Svi skupa sad sa suzama,
Za oproštenje molimo!

Kad iznovice dođe on
I strahom nebo napuni,
Nek ne kazni nas grešnike,
Nek pomiluje blago nas.

Gospdstvo, slava, hvala, čast
Sa Ocem Sinu višnjemu
I s njima Duhu Svetomu
Nek bude u sve vjekove. Amen
         

PSALMODIJA

Ant. 3. Kličite Bogu glasom radosnim.

Ps 47 (46). Gospodin, kralj Izraela i kralj svijeta. Sjede zdesna Ocu, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

    Narodi svi, plješaite rukama, *
        kličite Bogu glasom radosnim.
    Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan, *
        kralj velik nad zemljom svom.
    Narode je nama podložio, *
        pogane stavio pod noge naše,
    baštinu nam odabrao – *
        ponos Jakova, svoga ljubimca.
    Uzlazi Bog uz klicanje, *
        Gospodin uza zvuke trublje.
    Pjevajte Bogu, pjevajte, *
        pjevajte kralju našemu, pjevajte!
    Jer on je kralj nad zemljom svom, *
        pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
    Bog kraljuje nad narodima, *
        stoluje Bog na svetom prijestolju.
    Prvaci se pribiru poganski *
        k narodu Boga Abrahamova.
    Božji su svi vlastodršci zemlje, *
        nad svima on je uzvišen.
    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       
             Amen.

Ant. Kličite Bogu glasom radosnim.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Mt 7,21-21.24-27
»Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. 
»Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer – utemeljena je na stijeni.«
»Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.«

Za razmišljanje:

Isusove riječi u današnjem Evanđelju pozivaju nas da preispitamo svoju dosljednost. Dosljednost postoji onda kada postoji stabilan temelj. Dosljednost života se temelji na stabilnosti. Ali ne na bilo kojoj stabilnosti. Ne na ljudskoj, već na Božjoj. Dosljednost života se temelji na unutarnjoj stabilnosti, na stabilnosti duha i karaktera, a ne na stabilnosti izvanjske moći, sile ili stabilnosti zemaljskih dobara. Dosljednost je pitanje čovještva i vjere, te kao takva može pomoći čovjeku da sve druge vrijednosti, uključujući zemaljske, izgradi na duhovnoj stabilnosti. Čovjek našega vremena pokušava uzaludno obrnuti proces: stabilnost života gradi na materijalnome, te sve svoje stavove i ponašanje uvjetuje zemaljskim, umjesto da duhom upravlja sve ono što mu je Bog povjerio.

Jednako vrijedi i za HKLD. Stabilnost i budućnost se gradi na Božjoj dosljednosti. Koliko smo vjerni Evanđelju i Kristu, toliko smo dosljedni i iznutra izgrađeni. Toliko onda i naše društvo može biti na solidnim temeljima, ali isto tako i sveta građevina Božja koja daje svoj doprinos evangelizaciji našega društva i naroda.

Molitva Srcu Isusovu

Srce Isusovo, srce na križu probodeno,

Daj nam ponizno srce:

da možemo, polazeći od svojih rana i slabosti,

prihvatiti krhkost onih koji nas okružuju

i pronaći pravi način da im olakšamo.

Daj nam da priznamo vlastite grijehe

i da prihvaćamo pomoć naših obitelji i bračnih drugova,

naše djece i naših pacijenata, kao i pomoćnog medicinskog osoblja.

Dopusti nam da nastavimo zajedno tražiti opće dobro.

 

Molitva Gospodnja: Oče naš…

Pomolimo se:

Gospodine Bože naš! Pripravi nam srce svojom božanskom moći da dočekamo Krista, tvoga Sina: da nas nađe dostojne svoje gozbe te nas posluži za nebeskim stolom. Po Gospodinu našemu Isus Kristu Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. Amen

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla
i priveo nas u život vječni. Amen.

No Comments

Post A Comment