Doc. dr. sc. Josipa Nakić s Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Karlovac: Održano stručno predavanje “Kineziologija rada”

Podružnica HKLD-a u Karlovcu organizirala je u četvrtak 23. ožujka 2023. stručno predavanje koje je održala doc. dr. sc. Josipa Nakić s Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim Podružnice HKLD-a, organizaciji ovoga skupa pridružio se i KoHOM (Koordinacija hrvatske obiteljske medicine).

Skup je održan u ambijentalno ugodnoj i moderno uređenoj dvorani karlovačke Aqatike koja je opremljena suvremenom tehnologijom za predavanja. Prije stručnog predavanja, sudionici su mogli obići slatkovodne akvarije Aquatike i diviti se sadržajnom i arhitektonskom rješenju ovog akvarijskog izložbenog prostora. Projekt izgradnje Aquatike je sufinanciran sa strane europskih fondova, dok je Hrvatska jedna od europskih zemalja s najbogatijom riječnom florom i faunom. Upravo grad Karlovac, kao grad na četiri rijeke – Kupi, Korani, Mrežnici i Dobri – pravo je mjesto za prezentaciju prirodnog bogatstva naših slatkih voda.

Na početku predavanja, u ime Podružnice, nazočnima se obratila i srdačno ih pozdravila predsjednica, Ankica Pleša, dr. med., specijalistica radiologije iz Opće bolnice Karlovac. Izrazila je zadovoljstvo što Podružnica ovoga puta ugošćava uglednu gošću s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, doc. dr. sc. Josipu Nakić. Osim svih nazočnih, Predsjednica je pozdravila i prim. Ivana Barišića, regionalnog izaslanika Upravnog odbora HKLD-a, te prof. dr. sc. Zoru Zakanj, članicu Upravnoga odbora HKLD-a i Podružnice „Branimir Richter“ u Zagrebu.

Potom je uslijedilo predavanje doc. dr. sc. Josipe Nakić. Ona je govorila o kineziologiji kao aktivnosti koja utječe na život čovjeka, jer je čovjek biće koje je u neprestanom pokretu. Kineziologija je vrlo široka znanost, a kineziologija rada je samo jedan njezin segment. Posebnu važnost kineziologija pridaje proučavanju pokreta koji se događaju na radnome mjestu.

Kineziologija rada je interdisciplinarna znanost koja ne može egzistirati sama. Ona je usko povezana s drugim srodnim strukama kojima je zajedničko da se bave očuvanjem radne sposobnosti zaposlenika. Štoviše, važnost pravilnog pokreta tijekom radnog procesa pravno je definirana i u Zakonu o zaštiti na radu. Navedeno je da svaki radnik treba biti osposobljen za rad na siguran način, pa je predavačica na brojnim primjerima pokazala koji su ispravni, a koji pogrešni pokreti prilikom izvođenja određenih radnji tijekom radnog procesa.

Važnost poznavanja pravilnog kretanja treba osvijestiti već u dječjoj dobi, kako bi se osoba kroz svoj daljnji život i rad, u svim životnim aktivnostima, a posebno tijekom radnog procesa, pravilno kretala i držala. Kineziologija rada osobito važno mjesto zauzima u zanimanjima kod kojih se zahtijeva višesatno sjedenje, te nošenje i premještanje tereta. Ako se pri tome ne poznaju i ne provode pravilne zakonitosti kretanja, može se očekivati veći broj koštano-mišićnih bolesti. Poznato je da su upravo te bolesti čest razlog izostanka radnika s posla, odnosno bolovanja. Zbog ovog problema, na razini Europske unije, a već sada i na razini Republike Hrvatske, pokrenuti su brojni projekti i istraživanja. U nekim su sredinama već započete određene aktivnosti da bi se unaprijedila kvaliteta rada na radnim mjestima. Cilj tih aktivnosti je da zaposlenici zdravo žive, pravilno se kreću i na taj način unaprijede sveukupnu kvalitetu života.

Predavanje je bilo i medijski popraćeno, a sudionici su u drugom dijelu predavanja imali mogućnost praktičnog prikaza i sudjelovanja pri izvođenju pokreta, što je osobito pridonijelo dinamici i korisnosti ovoga događanja.

Ankica Pleša, dr. med.
Prof. dr. sc. Zora Zakanj

 

 

No Comments

Post A Comment