Izložba MEDICINA SACRA na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, poziv na otvorenje 22. prosinca

 

Medicina Sacra – Štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine

pozivnica izlozba

…Naslov izložbe je „Medicina sacra – Medicina posvećena Bogu“, podnaslov: „Sveci zaštitnici i duhovna dimenzija medicine“. Poznata je definicija akademika Andrije Štampara, koju je SZO prihvatila kao svoju, da je zdravlje stanje potpunog psihičkog, fizičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. A Isus, govoreći o posljednjem sudu kaže onima sebi zdesna: „Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni“ (Mt 25; 34-36). Briga za čovjeka, za njegovo tijelo i dušu, dio je europske kulture kojoj je Krist dao čvrste temelje. Posebno se to očituje u umjetnosti, kulturi i prosvjeti… (Iz govora prof. dr. sc. Danice Galešić Ljubanović, predsjednice HKLD-a Podružnice Branimir Richter Zagreb, na otvorenju izložbe Medicina Sacra – štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine, 26. travnja 2017.,  povodom stote obljetnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

No Comments

Post A Comment