Izjava povodom polemika u medijima potaknutim izjavom ministra zdravstva

logo kriz

Izjava povodom polemika u medijima potaknutim izjavom profesora Milana Kujundžića, ministra zdravstva RH, na tribini „O vjeri i politici u odgoju, obrazovanju i zdravstvu“ održanoj 22. ožujka 2017. godine u Zagrebu o ulozi svećenika u bolnicama – u širem kontekstu o dijalogu vjere i nevjere u svijetu zdravstva ističemo sljedeće:

1. Kršćanstvo kao dio kulturnog i povijesnog identiteta Europe neodvojivo je od svijeta zdravstva na institucionalnoj i osobnoj razini. U tom smislu uloga svećenika/duhovnika je neupitna u procesu liječenja onih bolesnika koji suočeni s neizvjesnim trajanjem boli i patnje žele susret, duhovnu pomoć i potporu ili primanje sakramenata.

2. Temeljno pitanje o izvoru i smislu boli i patnje, o iskustvu vjere i molitve u zdravlju i bolesti zauzima istaknuto mjesto u znanstveno biomedicinskim i etičko-filozofskim raspravama u kontekstu kulturnih, religioznih, socijalnih i ekonomskih obilježja naše civilizacije.

3. Uloga svećenika/duhovnika u procesu liječenja ne zamjenjuje primjenu znanstvenih dostignuća u medicini, ali je kompatibilna sa znanstvenim spoznajama o psihoneurohumoralnoj regulaciji bioloških procesa u ljudskom organizmu, dakle o ulozi duhovnosti i religioznosti tijekom bolesti i liječenja.

4. Duhovno/religiozni aspekt liječenja bolesnika ne umanjuje niti isključuje važnost optimalnih uvjeta rada liječnika u skladu s primjenom standardnih postupaka liječenja.

Prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica, dr. med.
Predsjednica

No Comments

Post A Comment