IN MEMORIAM: prof. dr. sc. VJEKOSLAV DORN, DR. MED. (1939-2024)

Dana 7. siječnja 2024. godine preminuo je prof. dr. sc. Vjekoslav Dorn, dr. med., spec. pedijatrijske oftalmologije i strabologije, član Podružnice HKLD-a ‘Branimir Richter’ u Zagrebu

Prof. Dorn rodio se 9. rujna 1939. godine u srijemskom mjestu Hrtkovci gdje je završio osnovno školovanje. Gimnaziju je završio u Vukovaru, a potom upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1963. godine. Najprije je radio kao asistent u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. Potom je specijalizirao oftalmologiju u Klinici za očne bolesti KBC Zagreb (Rebro), gdje je ostao raditi do umirovljenja. Godine 1974. u Klinici je osnovao Laboratorij za elektrodijagnostiku i ehografiju te je prvi u nas uveo dijagnostičke pretrage u rutinski klinički rad. Doktorat znanosti postignuo je 1979. temom o evaluaciji kvantitativne ehografije. Postavši 1980. znanstvenim asistentom zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, preuzima 1981. vodstvo Dječjega očnog odjela u Klinici. Godine 1983. habilitirao se za docenta, a 1988. bio izabran za redovitog profesora Medicinskog fakulteta.

Bavio se ultrazvučnom dijagnostikom bolesti oka i orbite te elektrofiziološkom dijagnostikom. Napisao je 169 znanstvenih i stručnih radova. Radio je na evaluaciji oftalmoloških dijagnostičkih pretraga, a ispitivao je i kongenitalne sindrome u kojima postoje patološke promjene organa vida. Napisao je brojne radove i o tome.

Dobio je nekoliko nagrada od kojih se ističe nagrada Josipa Jurja Strossmayera za znanstveno djelo 2004. Bio je dugogodišnji član Zajednice protjeranih Hrvata Srijema, Banata i Bačke. Zajedno sa suprugom Ljubicom bio je aktivni član Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva u kojem je održao zapaženo predavanje „Sveci liječnici“. Prvi put je pripremao tu temu spremajući se za predavanje na 14. teološko-pastoralnom tjednu održanom 1974. godine.

Posljednji ispraćaj prof. Vjekoslava Dorna bit će u petak, 12. siječnja u 10:40 sati u krematoriju na zagrebačkome groblju Mirogoj.

Počivao u miru Božjem!

I. Ć.

 

No Comments

Post A Comment