In memoriam: prim. dr. Mirjana Himbele, dr. med., spec. infektolog

Himbele Mirjana 1

Dana 7. travnja 2022. preminula je prim. dr. Mirjana Himbele, dr. med., spec. infektolog, u 78. godini života, nakon duge i teške bolesti

Prim. dr. Mirjana Himbele (rođ. Kos) rođena je u Mraclinu 17. siječnja 1945. godine. Profesionalnu karijeru započela je u Medicinskom centru u Pakracu, a od 1974. godine, zajedno sa suprugom prim. dr. Josipom Himbeleom, seli u Zagreb gdje najveći dio svoga radnog vijeka provodi u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Bavila se pedijatrijskom infektologijom te radila na dječjim odjelima Klinike, a od 1998. godine organizira zaseban hitan prijam djece i postaje voditeljem dječje ambulante i ostalih ambulanti u sklopu Poliklinike. Od 2001. godine pa sve do umirovljenja 2007. godine, sa kraćim prekidima, radila je kao pročelnica Odjela za hitan prijam.

Bila je član Hrvatskog društva za infektivne bolesti HLZ-a te podružnice HKLD-a “Branimir Richter” u Zagrebu.

U svom radu prim. Himbele isticala se profesionalnošću, humanošću i brigom za svoje male bolesnike, a mlađim kolegama bila je čvrst oslonac i pouzdan učitelj.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

I svjetlost vječna svijetlila joj!

Počivala u miru!

Prof. dr. sc. Ivan Puljiz, predstojnik Klinike

Izvor:
https://bfm.hr/in-memoriam-prim-dr-mirjana-himbele/

No Comments

Post A Comment