IN MEMORIAM: fra Zlatko  Papac, franjevac – svećenik (1933-2022)

hkld logo

U četvrtak 13. siječnja 2022. god. umro je fra. Zlatko Papac u 89 godini života

Fra Zlatko Papac rodio se 29. travnja 1933. god. u Dabrici, istočna Hercegovina od  oca Marijana i majke Marije. Nakon osnovnog školovanja, stupio je u Franjevačko sjemenište u Zagrebu. U novicijat Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Cerniku ušao je 1955. god. Studij teologije završio je u Zagrebu, a svečane redovničke zavjete položio je 17. rujna 1959. god. također u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1964. god.

https://cdn-ika.hkm.hr/2022/01/zlatko_papac.jpg

Svećeničku službu započeo je u Zagrebu u samostanu sv. Franje na Kaptolu, a potom je proveo pet godina u franjevačkom samostanu u Vukovaru služeći kao  župni vikar u Bogdanovcu i Borovu. Potom je slijedećih pet godina obnašao službu župnika i gvardijana u samostanu u Karlovcu, nakon čega je otišao u katoličku misiju u Linz. Tamo je kao dušobrižnik proveo slijedeće 22 godine. 

U franjevački samostan u Požegi došao je 1997. god. i vršio službu župnog vikara do 2002. god., kada odlazi na Trsat do 2005 god. vršeći službu vicemagistra novaka i ispovjednika. Potom se vraća ponovno u Požegu i ostaje do 2020 god. kao župni vikar. Zatim je otišao u franjevačkom samostanu u Varaždin gdje ostaje do svoje smrti.

Od  2002. god. vršio je službu duhovnika podružnice HKLD-a u Požegi. Redovno je održavao predavanja za članove Društva povodom blagdana sv. Luke, Gospe od Guadalupe zaštitnice nerođenih, sudjelovao je u hodočašću zdravstvenih djelatnika u Voćin, te je bio sudionik ostalih događanja  gdje je bila potrebna riječ duhovnika u Društvu. Uvijek je poticao na čitanje svetog pisma, pa i na drugim jezicima.

Sprovod p. Zlatka Papca bio je 17. siječnja 2022 god. na groblju u Varaždinu, a mi se od njega pozdravljamo citirajući našeg oca biskupa Antuna Škvorčevića:“ Čvrsto se nadam da će Gospodin kojemu je na zemlji odano služio po Apostolovoj riječi njegovo raspadljivo obući u neraspadljivost i smrtno u besmrtnost (usp. 1 Kor 15,54) te mu udijeliti slavu svoga uskrslog Sina za svu vječnost“.

Podružnica HKLD-a Požega

 

No Comments

Post A Comment