Govor prof. dr. sc. Ivana Bodrožića, duhovnika HKLD-a na svečanoj Skupštini HKLD-a u Mariji Bistrici povodom 30. obljetnice postojanja

 Bodrožić 2

Duhovna formacija članova HKLD-a
Govor prof. dr. sc. Ivana Bodrožića, duhovnika HKLD-a na svečanoj Skupštini HKLD-a povodom 30. obljetnice postojanja

Marija Bistrica, 25. rujna 2021. 

Cijenjeni Skupe! 

Zapala me je čast u ovoj prigodi progovoriti o duhovnoj formaciji članova HKLD-a. Jer naše Društvo nije samo hrvatsko i liječničko društvo, već je i katoličko. Stoga je doista potrebno naglasiti da je svim članovima neophodna i duhovna formacije unutar HKLD-a, a ta formacija je u duhu katoličke duhovnosti i u duhu katoličkog nauka. U tom smislu bih razlikovao nekoliko razina formacije koja je neophodna vjerujem svakom članu društva kako bi mogao biti suveren i u teološkim temama, a ne samo u onim stručnim. Bitno je svakom članu dati se oblikovati na svakoj od tih razina, što izvire iz naravi samoga poslanja liječnika katolika. 

Daljnja/temeljna priprava 

Prva razina je ona daljnja priprava ili temeljan priprema svakoga člana. A ta priprava izvire iz zadaća našeg krsnog saveza s Gospodinom. Kako smo s Gospodinom sklopili savez po krštenju, preuzeli smo obvezu stvarne ozbiljne duhovnosti koja svoje ishodište ima u samome krštenju. U ovom slučaju riječ je o pripravi svakoga krštenika, a ona izvire iz krsnog saveza s Gospodinom, na što je pozvan svaki liječnik katolik. 

Za ovaj vid formacije se može reći da je temeljna formacija svakog kršćanina, pa tako i članova HKLD-a. U nju se ubraja redovito pohađanje svete mise i sudjelovanje u molitvenom i liturgijskom, sakramentalnom i pastoralnom životu Crkve. To nije tek neka formalna obveza već i stvarni sadržaj od kojega se treba živjeti, te neophodni preduvjet za svakoga člana. Teško bi netko mogao biti pravi član HKLD-a ako bi propuštao ovu dimenziju svakodnevnog odnosa s Gospodinom u duhu vlastitog krštenja. 

Na ovoj razini svaki član ima sredstva koja mu Crkva stavlja na raspolaganje, a to su redovita molitva, slušanje i razmatranje Božje riječi, te sakramentalni život, a napose presveta Euharistija. Posebno valja istaknuti važnost presvete Euharistije koju je sveti Ignacije Antiohijski nazvao lijekom. Ona je lijek (pharmakon) protiv svih bolesti. Zato i svaki član HKLD-a ima potrebu na ovoj razini formirati se i oblikovati koristeći ovaj propisani lijek koji nam je naš Gospodin propisao kad nam je dao svoje Tijelo kao hranu i lijek besmrtnosti. 

Specifična medicinska (etička/bioetička) 

Druga razina je ona na profesionalnoj razini, jer su članovi HKLD-a i osobe koje imaju svoju intelektualnu formaciju i odgovornu javnu zadaću. Razina njihove vjere treba odgovarati razini stanja i problema u društvu koji su vezani uz struku, pa onda i uz vjernički život. Posljednjih tjedana i mjeseci pratimo izazove koji se tiču u isto vrijeme i medicine i vjere, što nam pokazuje koliko je nezamjenjiva ova duhovna sastavnica za svakoga od nas. Članovi HKLD-a su pozvani nadograđivati se duhovnom nadogradnjom koja dotiče njihov profesionalni život. Duhovno se izgrađuju onda kad prate potrebnu stručnu literaturu koja zadire u profesionalno područje života i rada. Liječnici i drugi medicinski djelatnici se izgrađuju kako bi bili upućeni u ćudorednu dimenziju problematike koju susreću unutar svoje struke, kao i one koja mu omogućuje ispravan duhovni stav na radnome mjestu. Na ovoj razini neizostavno valja pratiti i usvajati nauk Učiteljstva Crkve na čelu s papom, te raznim kongregacijama i crkvenom dikasterijima, vijećima, odborima i akademijama (Papinsko vijeće za pastoral medicinskih djelatnika, Papinska akademija za život, itd.) koje Sveti Otac ima na raspolaganju kako bi pomno pratili sva zbivanja u suvremenom svijetu, te kako bi njemu omogućili lakše izricati pravorijek u složenim pitanjima koja dotiču u istom trenutku medicinske i etička/bioetičke probleme. 

Na ovoj razini, ne bez razloga, HKLD ima svoga duhovnika, što je određeno i Statutom, kao i duhovnike po podružnicama. Jer, čuli smo i to, biti dio Društva i dio Katoličke Crkve znači biti dio obitelji. A u obitelji se prenosi živi nauk, živi riječ. A duhovnici živom riječju (nagovorom, svjedočanstvom, poticajem…) mogu pripomoći da se Božja poruka usidri u našem društvu i da onda svi članovi društva budu upućeni u problematiku koja ih se tiče, te onda biti svjedci u vremenu u kojemu živimo. 

Konkretizacija 

Nakon svega rečenoga, iznesena pravila i smjernice valja provoditi u svakodnevnom životu. U svakodnevnici gdje duhovnici na živ način prenose Božju riječ i crkveni nauk, svi članovi trebaju to odgovorno na osobnoj razini živjeti. Pri tome pojedincima pripomažu redovite aktivnosti. Članovi HKLD-a skrbe o svojoj duhovnosti na razini podružnica na više načina, već prema potrebi i kreativnosti. Organiziraju se duhovne obnove i molitveni susreti, potom hodočašća i pobožnosti prema svecima zaštitnicima (npr. sveti Luka, Kuzma i Damjan). Neizostavne su tribine i drugi skupovi koji su počesto interdisciplinarni jer moraju dotaknuti i medicinsku i duhovno problematiku koje se isprepleću, kao i problematika srodnih granična područja. Na ovaj način se događa stručna i duhovna izgradnja. 

Ovom prigodom potičem sve članove da budu aktivni i zauzeti za svoju duhovnu izgradnju. Ukoliko ne bismo bili aktivni u duhovnoj izgradnji, uvijek nad nama stoji ona izreka, odraz loših medicinskih uvjeta u društvu, a koju je Isus u Evanđelju citirao: “Liječniče, izliječi sam sebe!”  U ono doba tu izreku su ljudi citirali liječnicima, jer nisu imali povjerenja u njihovu medicinsku vještinu. Zato je duhovna izobrazba neophodna da liječnici i medicinsko osoblje HKLD-a pokaže da su najprije sebe izliječili ovim velikim Lijekom i Liječnikom koji je naš Gospodin i Učitelj, te da nakon toga mogu i drugima naviještati. Isus Krist je naš najbolji Učitelj, on je pravi Liječnik i jamstvo naše duhovnosti. Pa je onda istinska duhovnost HKLD-a da svaki član nastoji oko osobnog zajedništva s Gospodinom, te da od toga živo živi, i da ga potom drugima svjedočiti u okvirima svoga rada. 

Don Ivan Bodrožić 
Duhovnik HKLD-a 

Bodrožić

Bodrožić 4

 

 

 

logo HKLD 30 god

 

 

No Comments

Post A Comment