Dr.sc. Mirjana Radan izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice u interdisciplinarnim područjima znanosti

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 1

Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja, Vijeće društveno-humanističkoga područja potvrđuje da je dr.sc. Mirjana Radan, inače regionalna predstavnica HKLD-a, izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice u interdisciplinarnim područjima znanosti, znanstveno polje: religijske znanosti (filozofija, kliničke medicinske znanosti) na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti. (Klasa 640-03/19-03/172 u Zagrebu 8. siječnja 2020.)

Postupak izbora odvijao se slijedom:

Matični odbor za interdisciplinarno područje (znanost, umjetnost) 6. rujna 2016., donijelo je Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora u znanstveno zvanje, za dr.sc. Mirjanu Radan, za znanstvenog suradnika, za interdisciplinarno područje znanosti.

Imenovano stručno povjerenstvo utvrdilo je da pristupnica ispunjava uvjete iz Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u interdisciplinarnom području znanosti (polje 6.09 religijske znanosti (izborna polja 6.01 filozofija i 3.02 kliničke medicinske znanosti).

Matični odbor za interdisciplinarno područje (znanost, umjetnost) na sjednici održanoj 13. siječnja 2017. donio je Odluku o izboru dr.sc. Mirjane Radan u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u interdisciplinarnom području znanosti (polje 6.09 religijske znanosti (izborna polja 6.01 filozofija i 3.02 kliničke medicinske znanosti).

Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, imenovano Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (19. lipnja 2019.) u svom izvješću od 05. srpnja 2019., a nakon uvida u dokumentaciju pristupnice, predložilo je Fakultetskom vijeću Filozofije i religijskih znanosti da dr. sc. Mirjanu Radan izabere u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Dr.sc. Mirjana Radan habilitirala je u skladu s Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Rektorskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, održavši pozitivno ocijenjeno nastupno predavanja 13. studenoga 2019. pred nastavnicima i studentima na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Članovima povjerenstva imenovani su: doc.dr.sc. Anto Pavlović, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, (predsjednik povjerenstva); doc.dr.sc. Dalibor Renić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, (član); prof.dr.sc. Jasenka Markeljević, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, (član); prof.dr.sc. Anto Gavrić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, (član).

Fakultetsko vijeće Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 20. studenoga 2019. donijelo Odluku o izboru dr.sc. Mirjane Radan u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u interdisciplinarnom području znanosti (polje 6.09 religijske znanosti (izborna polja 6.01 filozofija i 3.02 kliničke medicinske znanosti).

Kako je na početku navedeno, Vijeće društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu potvrđuje 8. siječnja 2020. da je dr.sc. Mirjana Radan izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice u interdisciplinarnim područjima znanosti, znanstveno polje: religijske znanosti (filozofija, kliničke medicinske znanosti) na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti.

Prof. dr. sc. Jasenka Markeljević

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 2

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 3

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 4

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 5

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 6

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 7

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 8

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 9

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 10

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 11

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 12

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 13

Mirjana Radan izabrana je u naslovno znanstveno nastavno zvanje docentice 14

 

 

No Comments

Post A Comment