Članovi Sekcije mladih HKLD-a na Svjetskom danu mladih u Portugalu

U sklopu programa Svjetskog dana mladih koji je ove godine održan u Portugalu 1. – 6. kolovoza 2023. godine, Svjetska federacija katoličkih liječničkih društava (FIAMC) organizirala je međunarodni ljetni kamp za mlade medicinare pod nazivom „Tirocinium AD MMXXIII“. Kamp je održan 28. – 31. srpnja 2023. u blizini Lisabona na imanju jedne katoličke obitelji koja je svoj posjed ustupila mladim liječnicima i studentima medicine te njihovim edukatorima kako bi tijekom četiri dana raspravili najvažnije teme iz područja medicinske etike.

Ovo je prvi takav ljetni kamp koji je organiziran na inicijativu nekolicine članova FIAMC-a iz Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Portugala, Nizozemske i Hrvatske, a čija ideja je začeta prošle godine tijekom 26. kongresa FIAMC-a u Rimu. Jedan od idejnih začetnika kampa i predstavnik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD) bio je i predsjednik HKLD-a izv. prof. dr. sc. Rok Čivljak.

Program četverodnevnog kampa bio je podijeljen u tematske cjeline kojima se htjelo ukazati na najvažnije elementa u formaciji budućih katoličkih liječnika: kako osjetiti poziv na služenje Bogu i ljudima u duhu i učiteljstvu Katoličke crkve (Vocation), kako se pravovremeno educirati i pravovaljano upoznati sa različitim etičkim dilemama s kojima se susreću suvremeni zdravstveni radnici (Bioethics) te kako formirati buduće nositelje takvih programa te predvodnike nacionalnih katoličkih liječničkih društava (Leadership). Direktori i nositelji organizacije ovog ljetnog kampa bili su domaćini iz Portugala: prof. dr. sc. José Diogo Ferreira Martins (Lisabon) i studentica medicine Benedita Pacheco de Carvalho (Porto). Uz njih su u organizaciji kampa sudjelovali i dr. Thomas W. McGovern (SAD), dr. Kate Kondratuk (SAD), prof. dr. sc. Pedro Spineti (Brazil), dr. Lotte Voets (Nizozemska) i izv. prof. dr. sc. Rok Čivljak (Hrvatska). Za bogat duhovni sadržaj zaslužni su bili mons. Marian Eleganti, pomoćni biskup Chura (Švicarska) u miru, inače novoimenovani duhovni asistent FIAMC-a, vlč. Anthony Bedient (SAD) te vlč. Bernardo Magalhães (Portugal). U programu je sudjelovalo preko 30 mladih iz Albanije, Belgije, Brazila, Portugala, SAD-a, Slovačke, Slovenije, Španjolske i Ukrajine te četvero mladih iz Hrvatske: dr. Marko Skender (Zagreb, inače predsjednik Sekcije mladih HKLD-a), dr. Tea Borović (Rijeka), dr. Matej Pedišić (Rijeka) i dr. Mihael Vidojević (Dubrovnik).

Okosnica dnevnog programa Tirociniuma temeljila se na uobičajenom sadržaju ljetnih kampova za mlade koji organiziraju različite katoličke organizacije u Portugalu, a koji uz duhovni program (jutarnju i večernju molitvu te meditacije kao i svakodnevno sudjelovanje na svetoj misi) i tematski sadržaj, uključuje i društveni dio s mnogo igara i zabave što doprinosi približavanju mladih iz različitih krajeva, ali i međusobno upoznavanje s kulturnim i društvenim obilježjima krajeva iz kojih dolaze polaznici kampa. Tako su mladi iz Hrvatske u sklopu prezentacije svojih nacionalnih obilježja prikazali hrvatsku zastavu, kravatu te izveli dubrovačku poskočicu linđo.

Nakon uspješno organiziranog i održanog ljetnog kampa dio mladih uključio se i u glavni dio programa Svjetskog dana mladih u Lisabonu tijekom kojega je 2. kolovoza održan i tematski simpozij „Ustani i idi!“ (Lk, 17,19) namijenjen mladim liječnicima i studentima medicine. Ovo je bio treći međunarodni sastanak mladih katoličkih liječnika u sklopu Svjetskog dana mladih. Moderator ovog susreta bo je dr prof. dr. sc. Pedro Spineti, predsjednik Katoličkog liječničkog društva iz Brazila, koji je iskoristio priliku dati mladim polaznicima Tirociniuma da iznesu svoja iskustva s ovog susreta.

Grupa mladih iz Hrvatske predvođena predsjednikom HKLD-a iskoristila je priliku boravka u Portugalu te posjetila Marijansko svetište u Fátimi u kojemu su sudjelovali u večernjoj molitvi krunice pred kapelicom Ukazanja te procesiji pod svijećama.

Ova dva susreta mladih katoličkih medicinara bila su ujedno i prva aktivnost nove inicijative osnivanja međunarodnog društva mladih katoličkih liječnika Societas Lucae koje će pod okriljem FIAMC-a ubuduće koordinirati edukaciju i formaciju mladih katoličkih liječnika diljem svijeta. Nadamo se da će ova inicijativa uroditi plodom i u Hrvatskoj te da će se u buduće i u Hrvatskoj održavati ljetni kampovi za mlade liječnike i studente medicine kao i druge zdravstvene djelatnike.

Rok Čivljak, predsjednik HKLD-a

Posjet Marijanskom svetištu u Fátimi u kojemu su se HKLD-ovcima u večernjoj molitvi krunice pred kapelicom Ukazanja te procesiji pod svijećama pridružili mentori iz Tirociniuma: dr. Kate Kondratuk (SAD), dr. Lotte Voets (Nizozemska) i vlč. Anthony Bedient (SAD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment