AUDIENCIJE U POVODU 25. KONGRESA FIAMC-a

fiamc 1

Predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović primila je 29. listopada prof. dr. sc. Anu Planinc-Peraica, predsjednicu Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva (HKLD) i prof.dr.sc. Jasenku Markeljević, članicu ExCo FEAMC-a i FIAMC-a.

fiamc 2

Zahvalivši Predsjednici na podršci i posebno na visokom pokroviteljstvu jubilarnog  25.FIAMC Congress “Sancity of Life and Medical Profession from Humama Vitae to Laudato Si” (Svetost života i medicinska profesija od Humane Vitae do Laudato Si, hotel Westin – Zagreb,30.5.-2.6.2018.) uručile su joj Zahvalnicu i Izvješće s Kongresa.

 

fiamc 3

fiamc 4

Ministar zdravstva RH, prof. dr. sc. Milan Kujundžić primio je dan ranije, 28. listopada u audienciju prof.dr.sc. Anu Planinc-Peraica, i prof.dr.sc. Jasenku Markeljević, koje su Ministru uručile Zahvalnicu za podršku i pokroviteljstvo kao i opširno Izvješće s Kongresa.

 

fiamc 5

Papa Franjo primio je u četvrtu audienciju prof. dr. sc. Jasenku Markeljević koja je sv Ocu sobno uručila Zahvalnicu za Ingludenzu, pismo liječnicima i podršku u organizaciji Kongresa.

Slika2

Tijekom  susreta naglasila je prepoznavanja identiteta katoličkih liječnika u kontekstu dominacije etičkog relativizma i transhumanizma u svijetu i promicanja etičkih načela u medicini temeljenih na tradiciji Hipokratove zakletve i nauku Katoličke crkve.

U izvješću je istaknuta uloga sv Oca u organizaciji Kongresa, uloga dužnosnika iz Vatikana mons. Vincenza Paglie, predsjednika Papinske akademije za život; kardinala Willemu Jacobusu Ejiku i mons. Jacquesu Saudeau, članova Papinske akademije za život; i mons. Bruno-Marie Dufféea, tajnika vatikanskog Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja koji us održali zapažena predavanja: Naglađena je i uloga Njegove ekselencije  mons. Pinta u korespodenciji sa Sv. Ocem koji je pozvao u privatnu audijenciju izaslanike FIAMC-a, (Fedération Internationale des Associations Médicales Catholiques, Federation of Catholic Medical Associations, Svjetska udruga katoličkih liječničkih društava), a iz Hrvatske predsjednicu organizacijskog odbora Kongresa prof. dr.sc. Jasenku Markeljević. Papa Franjo je svim sudionicima Kongresa uputio Indulgenzu, blagoslov  i  poruku koja ostaje značajan putokaz liječnicima: Nastavite spokojno i odlučno na tom putu, provodeći smjernice crkvenog učiteljstva u područja medicine s odgovarajućom svijesti o njihovim moralnim implikacijama. I područje medicine i zdravstva, u stvari, nije pošteđeno kulturno-tehnokratske paradigme koja sve više napreduje, od klanjanja bezgraničnoj ljudskoj moći i praktičnoga relativizma u kojem sve postaje nevažno ako ne služi osobnim interesima.Vaš naziv „katolički liječnici“ obavezuje vas na trajnu duhovnu, moralnu i bioetičku formaciju kako biste primijenili evanđeoska načela u medicinskoj praksi polazeći od odnosa liječnik-pacijent sve do misijskoga djelovanja radi poboljšanja zdravstvenih uvjeta naroda na marginama svijeta. Vaše je djelo poseban oblik ljudske solidarnosti i kršćanskoga svjedočenja, vaš je posao obogaćen duhom vjere. Vrlo je važno da se vaša društva zalažu da studenti medicine i mladi liječnici budu senzibilizirani tim načelima te da ih uključujete u aktivnosti društava“. 

https://www.youtube.com/watch?v=WvcFfOqplsc

Poslije završetka Kongresa Papa Franjo je uputio preko Apostolske nuncijature i Pismo zahvale. U Izvješću su dostupni svi relevantni podatci o Kongresu, o preko 300 sudionika, sa svih kontinenata iz znantsvenih i stručnih institucija iz 32 države svijeta između ostalih i sa Sveuličista Harvard i Mayo klinike. Kongres je održan u godini kada se obilježavala 50. obljetnica enciklike pape Pavla VI. „Humanae Vitae“ pod počasnim pokroviteljstvom  Kardinala Josipa Bozanića i visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH gospođe Kolinde Grabar Kitarović te brojnih znanstvenih, stručnih političkih i vjerskih institucija. Kongres  je počeo je na  dan obilježavanja Majke Božje od Kamenitih vrata uz sudjelovanje sudionika   na svečanoj sv. misi koju je u katedrali predvodio kardinal Angelo Bagnasco, nadbiskup Genove i predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE), u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem i  koncelebraciju sudionka Kongresa iz Vatikana.  Istaknuti je da su gosti Kongresa bili zadivljeni pobožnošću hrvatskoga naroda i mnoštvom mladih ljudi koji su bili na svetoj misiji i u procesiji od katedrale do Kamenitih vrata. 

Kongres je bio organiziran kako bi se rasvijetlili moralni i etički aspekti liječničke struke u svjetlu primjene znanstvenih spoznaja i tehnoloških dostignuća civilizacije u zaštiti dostojanstva ljudskog života od začeća do prirodne smrti, djece, bolesnih, invalidnih i nemoćnih osoba starije životne dobi.

Realizacija Kongresa je bila moguća  zahvaljujući članovima organizacijskog odbora, pokroviteljstvu i financijskoj  potpori  brojnih državnih, gradskih, znanstvenih, stručnih, financijskih, privrednih i vjerskih institucija, farmaceutskih tvrtki,  mnogih donatora i sponzora koji su prepoznali aktualnost  tematike ali i važnost aktivnog sudjelovanja velikog broja mladih liječnika i studenata. Posebna zahvalnost upućena je biskupu u miru, mons. Valentinu Pozaiću, duhovnom asistentu HKLD-a na duhovnoj formaciji naših članova. Informacije  o Kongresu, o privatnoj audienciji kod Pape,  izvješća u  javnim medijima su dostupne na više od 120 stranica teksta  u tiskanim i elektronskim medijima.

Kongres je potvrdio stajaliste HKLD-a  i FIAMC-a o afirmaciji kulture života nasuprot kulturi smrti koja pod vidom slobode izbora i zaštite ljudskih prava vođenih cost/benefit logikom, relativizira dostojanstvo ljudskog života urušava opstanak civilizacije. 

(www. fiamccongress2018.com)

U tom kontekstu bilo je rijeci o aktualnim raspravama u javnim medijima  temu priziva savjesti u medicini i aktivnom sudjelovaju članova HKLD-a  na N1 TV, Kolokviju HBK, cetiri korizene tribine, Laudato TV i HRT 1.

http://hr.n1info.com/Vijesti/a352415/Juric-Ima-dosta-licemjerja-u-lijecnickom-prizivu-savjesti-kod-pobacaja.html

https://www.youtube.com/watch?v=qXchUSmgfuc

https://tvprofil.com/show/7301665/dobar-dan-hrvatska

https://laudato.tv/emisije/prosudbe/prosudbe-pravo-na-priziv-savjesti/

J.M.

No Comments

Post A Comment