POSTANI ČLAN

Postanite član Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva

 

Hrvatsko katoličko liječničko društvo poziva sve zainteresirane zdravstvene djelatnike da se pridruže našem Društvu i svojim aktivnim zalaganjem doprinesu stručnom, znanstvenom i duhovnom obogaćenju naše zajednice.

 

Hrvatsko katoličko liječničko društvo je osnovano 16. veljače 1991. godine kao vjerničko društvo u krilu Katoličke Crkve, a okuplja doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, magistre medicinske biokemije i druge zdravstvene djelatnike visoke stručne spreme radi promicanja kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti.

 

Ova načela njegovi članovi, posvećeni Presvetom Srcu Isusovu, svjedoče osobnim životom i stručnim djelovanjem te se stavljaju pod nebesku zaštitu Blažene Djevice Marije, koja se štuje kao Zdravlje bolesnih, te zagovor svetoga Luke Evanđelista, svetih Kuzme i Damjana i drugih zaštitnika liječnika, ljekarnika i zdravstvenih djelatnika.

 

Preuzmite i popunite Pristupnicu te uz supotpis dva člana HKLD-a pošaljite ispunjenu i potpisanu pristupnicu u tajništvo HKLD-a ili podružnicu HKLD-a prema Vašem prebivalištu!

 

PRISTUPNICA

 

STATUT

 

IZ STATUTA HKLD-A

 

Društvo je osnovano 16. veljače 1991. godine kao vjerničko društvo u krilu Katoličke Crkve, okuplja doktore medicine, doktore dentalne medicine, magistre farmacije, magistre medicinske biokemije i druge zdravstvene djelatnike visoke stručne spreme radi promicanja kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti. Ova načela njegovi članovi, posvećeni Presvetom Srcu Isusovu, svjedoče osobnim životom i stručnim djelovanjem te se stavljaju pod nebesku zaštitu Blažene Djevice Marije, koja se štuje kao Zdravlje bolesnih, te zagovor svetoga Luke Evanđelista, svetih Kuzme i Damjana i drugih zaštitnika liječnika, ljekarnika i zdravstvenih djelatnika. (Članak 2)

 

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske kao udruga civilnoga društva. Društvo ima svojstvo pravne osobe i upisano je u Registar udruga Republike Hrvatske. Kao vjerničko društvo ono uređuje svoj odnos prema crkvenim vlastima preko Hrvatske biskupske konferencije u sklopu propisa Kanonskog prava. (Članak 3)

 

Članovi Društva mogu biti redovni, izvanredni, počasni te članovi podupiratelji.
Redovni članovi mogu biti: doktori medicine, doktori dentalne medicine, magistri farmacije, magistri medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike te drugi zdravstveni djelatnici visoke stručne spreme sa završenim integriranim, prediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem koje sudjeluju u otkrivanju, liječenju, sprječavanju bolesti i u oporavku bolesnika, te koji prihvaćaju Statut Društva.

 

Izvanredni članovi mogu biti stručnjaci iz drugih struka s visokom stručnom spremom odnosno sa završenim integriranim, prediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem koji surađuju s Društvom na provedbi njegovih zadataka, stručnjaci iz stavka 2. ovog članka iz inozemstva te studenti dviju završnih godina studija medicine, dentalne medicine, farmacije i medicinske biokemije.

 

Počasni članovi Društva mogu biti i druge osobe s visokom stručnom spremom odnosno sa završenim integriranim, prediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, državljani Republike Hrvatske i stranci, koji su osobito zaslužni za rad Društva.

 

Članovi podupiratelji mogu biti fizičke i pravne osobe koje, prema svojim mogućnostima, žele materijalno pomagati rad Društva. (Članak 11)

 

Redovne članove prima u Društvo Upravni odbor. Kandidati u podružnicama predaju svoje pristupnice putem podružnice, dok ih oni izvan područja podružnica izravno predaju Upravnom odboru Društva.

 

Pristupnice trebaju biti potpisane od strane dva redovna člana Društva koji imaju značenje njihove preporuke. Tamo gdje ne djeluju podružnice, niti ima drugih redovnih članova Društva, preporuku može dati i mjesni župnik. (Članak 12)

 

Prava i obveze članova su: da se pridržavaju načela i odredaba Statuta; da budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju Društva; da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i pridonose ostvarivanju njegovih djelatnosti; da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela; da biraju tijela Društva, podnose prijedloge i daju primjedbe o radu Društva; da budu birani u tijela Društva, njegovih podružnica i sekcija; da izvršavaju odluke tijela Društva; da redovito plaćaju članarinu; da čuvaju i štite ugled Društva i njegovih članova. (Članak 13)

 

 

Upravni odbor donio je odluku o povišenju godišnje članarine od 2023. godine kako slijedi:

–    za redovne članove 40 €

– za dva redovna člana (bračni par) 60 € (30 € po članu);

–   za redovne članove u mirovini 20 €

– za dva člana (bračni par) u mirovini 30 € (15 € po članu).

Studenti i nezaposleni članovi oslobođeni su plaćanja članarine.